Music Center for PC

  Gruppera flera album eller låtar till ett gemensamt album

  Vid import av låtar från samlingsalbum kommer de att fördelas på och registreras i flera olika album.
  Förfarandet för att gruppera låtar från olika artister och album till ett gemensamt album anges nedan.

  Vad är ett samlingsalbum?

  Med ett samlingsalbum menas ett album med låtar som är inspelade av olika artister eller ett album med låtar som är inspelade på olika album av samma artist.
  När du importerar låtar från en ljud-CD till ”Music Center for PC” registreras de importerade låtar vars artistnamn och albumnamn stämmer överens som ett gemensamt album. Av det skälet registreras låtarna i ett samlingsalbum som flera olika album.

  Gruppera flera album av samma artist till ett gemensamt album

  OBS!

  Det går inte att gruppera flera album som har spelats in med olika artistnamn till ett gemensamt album.

  1. Starta Music Center for PC och välj [Album] från [Mitt bibliotek].

   Välj [<!-- .title.album -->Album<!-- $ -->].
  2. Klicka på [] för de album som du vill gruppera till ett gemensamt album och välj sedan [Egenskaper] från menyn som visas.

   Välj [<!-- .title.properties -->Egenskaper<!-- $ -->].
  3. Ändra albumnamnet som visas i inmatningsrutan [Titel].
   (Exempel: Om du vill hantera albumen via albumnamnet ”A” ska du ange ”A”.)

   Ändra namnet på ett album.
  4. När du har angett albumnamnet i inmatningsrutan [Titel] klickar du på knappen [OK].
   Informationen i rutan [Titel (Sortera som)] ändras automatiskt enligt informationen i rutan [Titel].

   Klicka på [<!-- .btn.ok -->OK<!-- $ -->].
  5. Om du vill gruppera flera album till ett gemensamt album, upprepa stegen 2 till 4 för att ändra namnen på alla dessa album till samma namn.

  6. Gå tillbaka till skärmen som visas i steg 1 och kontrollera att flera album har grupperats till ett gemensamt album.
   När du dubbelklickar på ett album visas låtarna i albumet.
   Kontrollera att dessa låtar har grupperats till ett gemensamt album.

   Kontrollera albumet.

  Gruppera flera låtar av olika artister till ett gemensamt album

  När låtar med olika artistnamn är inspelade på flera olika album, kan du hantera dessa låtar som ett gemensamt album genom att registrera de olika inspelade albumen som ett samlingsalbum.

  1. Starta Music Center for PC och välj [Album] från [Mitt bibliotek].

   Välj [<!-- .title.album -->Album<!-- $ -->].
  2. Dubbelklicka på ett album med låtar som du vill gruppera och klicka på och välj alla låtar som du vill gruppera till ett gemensamt album medan du håller ned [Ctrl]-tangenten.

   Välj alla låtar som du vill gruppera till ett gemensamt album.
  3. Klicka på [] för de markerade låtarna och välj sedan [Egenskaper] från menyn som visas.

   Välj [Egenskaper].
  4. Om du vill ange en titel för ett nytt album med de låtar som du vill gruppera, ange en titel i rutan [Album].
   (Exempel: Om du vill hantera albumen via albumnamnet ”A” ska du ange ”A”.)

   Ange en titel i inmatningsrutan [Album].
  5. Ange namnet på artisten som har spelat in de låtar som du vill gruppera till ett samlingsalbum i rutan [Album artist].
   (Exempel: Om du vill hantera albumen via albumnamnet ”B” ska du ange ”B”.)

   Ange namnet på artisten.
  6. När det finns låtar i ett annat album som du vill gruppera i samma album, ska du upprepa stegen 1 till 5 för att ändra namnen på alla album och artister till samma albumnamn och artistnamn.

  7. Gå tillbaka till skärmen som visades i steg 1 och kontrollera att låtarna som är inspelade av olika artister har grupperats i ett gemensamt album.
   När du dubbelklickar på ett album visas låtarna i albumet.
   Kontrollera att dessa låtar har grupperats till ett gemensamt album.

   Kontrollera albumet.