Music Center for PC

    Är ”Music Center for PC” kompatibelt med Mac-datorer? (Music Center for PC Ver.1.0)

    Music Center for PC” är inte kompatibelt med Mac. Om du vill överföra låtar till en WALKMAN® från en Mac-dator så använd ”Content Transfer for Mac” eller kopiera låtar direkt till din Walkman från Sökaren.