Artikel-ID : 00262387 / Senast ändrat : 01/06/2021

TV- PlayStation Store kod kampanj

  . Hur deltar jag i kampanjen?

  2. När får jag min PlayStation Store kod?

  3. Varför behöver jag skicka mitt köpbevis, modellnamn och serienummer?

  4. Vad anses vara ett godtagbart inköpsbevis?    

  5. Var kan jag hitta mitt produkts serienummer?

  6. Webbplatsen säger att mitt serienummer inte känns igen, varför är det?

  7. Vilka format kan användas för att ladda upp dokument som en del av registreringsprocessen och finns det några storleksbegränsningar?

  8. Jag fick ett meddelande om att mitt anspråk är ofullständigt. Vad ska jag göra nu?

  9. Jag köpte min produkt några veckor före / efter kampanjdatum. Kan Sony göra ett undantag och godkänna mitt krav?

  10.Jag har skickat mitt köpsbevis och andra dokument per post till adressen som var skriven på ett papper som min återförsäljare gav mig. Jag har inte hört någonting om mitt krav ännu.

  11. Jag har inte fått något email med uppdatering på mitt anspråk, hur kan jag spåra hur det går?

  12. Jag har problem när jag försöker registrera mig för den här kampanjen online, vart ska jag gå?

  13. Vad görs med min personliga information?

  14. Hur löser jag in min kod?

   

   

   

   

  TV- PlayStation Store kampanj

   

  1. Hur deltar jag i kampanjen?

  STEG 1 

  Köp en av de berättigade TV - modellerna mellan 19 april, 2021 - 31 maj, 2021 från en deltagande återförsäljare för att göra anspråk på din PlayStation™Store..

   

  STEG 2

  Gå in på kampanjwebbplatsen och klicka på knappen "Gör anspråk här" för att registrera dig. Krav kan göras till och med  30 juni,  2021.

  Obs! Anspråk måste registreras online senast 30 juni, 2021 före midnatt. 

  STEG 3

  Logga in eller skapa ett My Sony-konto och fyll i kampanjformuläret genom att tillhandahålla följande information:

  Din produkt information: modell,   serienummer, köpdatum och återförsäljare

  Personlig information: Namn, Email adress, adress  och telefonnummer

  Ditt inköpsbevis som visar både soundbar och Sony TV

  Ett foto av din TV-skärm som tydligt visar både serienummer och enhets-ID. För att göra detta går du till TV: ns meny med hjälp av "hem" -tangenten på fjärrkontrollen, välj "applikationer", sedan "Hjälp" och välj slutligen "systeminformation". Mer  information hittar du via följande länk: https://www.sony.se/electronics/find-the-tvhc-model

  Efter att ha tillhandahållit denna information, klicka på knappen “Skicka”.

  STEG 4

  När du har skickat in ditt formulär omdirigeras du till en bekräftelsessida och ett e-postmeddelande som bekräftar din registrering skickas till din e-postadress. Din registreringskod är ett åttasiffrigt nummer som visas i e-postens ämnesrad. Den här koden fungerar också som referensnummer om du har några frågor om kampanjen.

  STEG 5

  Om ditt anspråk uppfyller villkoren för kampanjen kommer du att få dinPlayStation™Store kod inom 20 arbetsdagar efter att ditt anspråk har validerats. Om du vill kontrollera statusen för ditt krav, klicka på länken "Se status för ditt anspråk" på kampanjens hemsida.

   

  2. När får jag min PlayStation Store kod?

  Vi strävar efter att  skicka din PlayStation kod inom 20 arbetsdagar efter att ditt anspråk har validerats. Om vi inte kan nå denna tidsfrist kommer vi att göra det så snabbt som möjligt därefter. Detta är inte inom 20 arbetsdagar efter din registrering och vi kan inte hållas ansvariga för att återförsäljare / säljare felaktigt informerar kunder om att betalningar görs inom 20 arbetsdagar från inköpsdatumet eller eventuella felaktiga uppgifter / tid. Kom ihåg att eventuell saknad eller felaktig information riskerar att försena valideringen och betalningen, så se till att tillhandahålla all nödvändig korrekt information.

   

  3. Varför behöver jag skicka mitt köpbevis, modellnamn och serienummer?

  Vi behöver ett inköpsbevis för att kontrollera att ditt bidrag uppfyller villkoren för kampanjen. Detta minskar pappersarbetet åt dig, eftersom vi kan leta upp serienumret för att kontrollera att du är berättigad till kampanjen.

   

  4. Vad anses vara ett godtagbart inköpsbevis?    

  Ett godtagbart inköpsbevis måste innehålla nödvändiga kriterier nedan:                                                     

  1- Återförsäljarens namn.                

  2- Datum för köpet.                           

  3- Produktnamn.                                 

  4- Återförsäljarens momsnummer. 

  Med tanke på att anspråket kan avslås om de tillhandahållna dokumenten inte uppfyller ovanstående kriterier.

   

  5. Var kan jag hitta mitt produkts serienummer?

  Klicka här för en illustration av hur du kan hitta enhetens serienummer.

   

  6. Webbplatsen säger att mitt serienummer inte känns igen, varför är det?

  Kontrollera att du har angett serienumret korrekt. Om du är säker på att informationen är korrekt kanske din modell inte ingår i den här kampanjen.

   

  7. Vilka format kan användas för att ladda upp dokument som en del av registreringsprocessen och finns det några storleksbegränsningar?

  Din fil bör inte vara större än 5 MB. Du kan bara ladda upp standardformaten JPG, JPEG, PNG och PDF.

   

  8. Jag fick ett meddelande om att mitt anspråk är ofullständigt. Vad ska jag göra nu?

  Skicka oss den information som begärs i meddelandet så snart som möjligt så att vi kan bekräfta ditt deltagande i kampanjen. Om du inte svarar inom 14 dagar kan vi inte garantera att du får din värdekod.

   

  9. Jag köpte min produkt några veckor före / efter kampanjdatum. Kan Sony göra ett undantag och godkänna mitt krav?

  Vi kan bara överväga kunder som ansöker om denna kampanj endast om deras produkt köps inom de datum som anges i Allmänna villkor.

   

  10. Jag har skickat mitt köpsbevis och andra dokument per post till adressen som var skriven på ett papper som min återförsäljare gav mig. Jag har inte hört någonting om mitt krav ännu.

  Tyvärr är ditt anspråk inte giltigt förrän du först har deltagit på webbplatsen där du kan bifoga ditt inköpsbevis eller om du har skickat ditt inköpsbevis till oss genom att svara på bekräftelsemeddelandet du fick med din deltagarkod. Anspråk som skickas per post är inte giltiga.

   

  11. Jag har inte fått något email med uppdatering på mitt anspråk, hur kan jag spåra hur det går?

  Ett automatiskt e-postmeddelande för bekräftelse skickas när ditt anspråk skickas in och ett annat e-postmeddelande när ditt anspråk accepteras. Om vi behöver ytterligare information skickas ett separat e-postmeddelande till dig. Se till att kontrollera din skräppost / skräppostmapp i din postlåda. Dessutom kan du använda den här länken för att spåra framstegen i ditt anspråk genom att ange anspråks-ID i bekräftelsemeddelandet.

   

  12. Jag har problem när jag försöker registrera mig för den här kampanjen online, vart ska jag gå?

  Kontakta gärna vår supportlinje via den här länken för att få hjälp med att skicka in ditt anspråk eller för att rapportera eventuella problem du kan stöta på. Om du har problem med att lösa in din PlayStation Store kod kontakta support teamet via https://www.playstation.com/sv-se/support/subscriptions/playstation-plus-support/

   

  13. Vad görs med min personliga information?

  Du kan läsa vår policy angående användningen av kundinformation genom att följa denna länk.

   

  14. Hur löser jag in min kod?

  Gå till https://my.playstation.com/

  Logga in med ditt PlayStation konto eller skapa ett nytt konto.

  Välj Konto-menyn genom att klicka på din profilbild i det övre högra hörnet.

  Klicka på " Lös in koder"

  Skriv i din 12-siffriga kod.