Artikel-ID : 00260170 / Senast ändrat : 03/02/2022

Ljudet hoppar under uppspelning via en Bluetooth-anslutning

  Ett hoppande ljud kan uppstå inte bara på grund av fel på headset utan även på grund av statusen för Bluetooth trådlös kommunikation eller den mobila enheten.

  Försök med följande:

  • Håll alla hinder, inklusive människor, borta från Bluetooth-kommunikationsvägen mellan headsetet och smarttelefonen.
  • Enheter som använder ett 2,4 GHz-frekvensband, som en mikrovågsugn, en Bluetooth-enhet eller en digital trådlös enhet kan störa trådlös kommunikation. Flytta bort dessa enheter eller stäng av dem.
  • Ändra inställningen för Bluetooth-ljudkvaliteten för din smarttelefon från ”Hög kvalitet” till ett alternativ som till exempel ”Standard” eller ”Prioritera kommunikation”. För mer information, se bruksanvisningen för smarttelefonen som du använder.
   Vidare, om du använder apparater som kör Android 8.0 eller senare ändra Music Center trådlösa uppspelningskvalitet till [Prioritera anslutning (auto)]. Du kan ändra trådlös uppspelningskvalitet från [Meny] på höger sida av Music Center skärmen - [Music Center-inställningar] - [Bluetooth-utmatningsinställningar].
  • Ändra läget för ljudkvalité för ”Sony | Headphones Connect”-appen eller headsetet till ett med ”Prioritera anslutning”.
  • Starta om smartphonen.
  • När du lyssnar på musik med en smarttelefon stäng ner appar som inte används med som körs på smarttelefonen.
  • Om flera apparater ansluter till en Wi-Fi-åtkomstpunkt samtidigt för att spela upp musik från musiktjänster eller sånger sparade på en dator kan nätverkets kommunikationshastighet bli långsam. Minimera nätverksanvändningen, som till exempel internetåtkomst, för andra enheter än smarttelefonen som spelar musik.
  • Uppdatera headsetets mjukvara till den senaste versionen.
  • Radera enhetsinformationen om headsetet från smartphonen, och parkoppla sedan headsetet med smartphonen igen.