Artikel-ID : 00260132 / Senast ändrat : 03/02/2022

Headsetet går inte att slå på.

  Försök med följande:


  • Headsetet går inte att slå på medan batteriet håller på att laddas upp. Koppla bort USB-kabeln och slå på headsetet.
  • Kontrollera att det återuppladdningsbara batteriet i headsetet är tillräckligt uppladdat. Ladda annars upp headsetet.
  • Återställ headsetet. Om det inte hjälper så initialisera headsetet.
   Se bruksanvisningen till headsetet för närmare detaljer om återställning och initialisering.