Artikel-ID : 00259921 / Senast ändrat : 03/02/2022

Det hörs inget ljud ur höger kanal (R) eller vänster kanal (L).

  Försök med följande:

  • Kontrollera att både smartphonen och headsetet (både höger kanal (R) och vänster kanal (L)) är påslagna.
   När batteriet i headsetet är helt urladdat stängs headsetet automatiskt av. Placera headsetet i laddningsfodralet och vänta tills det laddats upp.
  • Beroende på den smartphone-app du använder (som kräver HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)) kan det hända att rösten bara hörs via antingen vänster kanal (L) eller höger kanal (R).
  • Om Google Assistent-funktionen är aktiverad och du bara använder den ena sidan av headsetet, så använd den sida som Google Assistent-funktionen är aktiverad för.
  • Om Amazon Alexa-funktionen är aktiverad och du bara använder den ena sidan av headsetet, så använd den sida som Amazon Alexa-funktionen är aktiverad för.
  • Stäng av headsetet och slå på det igen.
   Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket. Ta sedan ut headsetet ur laddningsfodralet och kontrollera att indikatorerna blinkar blått på både höger (R) och vänster (L) sida.
  • Återställ headsetet.Om det inte hjälper så initialisera headsetet.Se hjälpguiden till headsetet för närmare detaljer om återställning och initialisering.