Artikel-ID : 00260094 / Senast ändrat : 03/02/2022

Det går inte att ansluta via en Bluetooth-anslutning.

  Försök med följande:

  • Det kan hända att headsetet redan är anslutet till en annan apparat (t.ex. en smartphone). Stäng av Bluetooth-funktionen för andra apparater än den apparat som du vill ansluta.
  • Slå på headsetet som du vill använda och håll headsetet och smartphonen inom 1 meters avstånd från varandra.
  • Stäng av headsetet och slå sedan på det igen.
  • Stäng av Bluetooth-anslutningen på smarttelefonen och slå sedan på den igen.
  • Från smarttelefonens Bluetooth-inställningsmeny, välj på nytt enhetsinformationen för den enhet som du vill ansluta till.
  • Stäng av smarttelefonen och slå sedan på den igen.
  • Återställ headsetet.För information om hur du återställer ljudenheten, se bruksanvisningen.
  • Avinstallera Music Center / Headphones Connect och installera sedan om det.
  • Bästa iOS 13.0 eller senare-användare,
   Tillåt åtkomst till [Bluetooth] från [Inställningar] - [Music Center / Headphones] på din iPhone.
  • För användare av iOS 11.
   Om appen gång på gång frågar ”Slå på Bluetooth?”, testa följande i kontrollcenter.
   1. Stäng av flygplansläge.
   2. Stäng AV Bluetooth-funktionen, och slå sedan PÅ den igen.

  Om du inte kan ansluta till ljudenheten med metoderna ovan, försök med följande åtgärder.

  1. Från smarttelefonens Bluetooth-inställningsmeny, radera enhetsinformationen för den enhet som du vill ansluta till.
  2. Initialisera headsetet. När initialiseringen är klar går headsetet över i ihopparningsläge. För information om hur du initierar ljudenheten, se bruksanvisningen.
  3. Använd Music Center / Headphones Connect för att göra en Bluetooth-anslutning.