Artikel-ID : 00259822 / Senast ändrat : 25/05/2022

Ljudet hoppar under uppspelning via en Bluetooth-anslutning

  Försök med följande:

  • Ta bort eventuella hinder (kroppar, metall, vägg, etc.) mellan den mobila enheten och ljudenhet eller flytta enheterna närmare varandra.
  • Enheter som använder ett 2,4 GHz-frekvensband, som en mikrovågsugn, en Bluetooth- eller en digital trådlös enhet och liknande, kan störa kommunikationen. Flytta bort dessa enheter eller stäng av dem.
  • Det finns vissa enheter som kan ändra trådlös uppspelningskvalitet med hänseende till ljudenhet. I detta fall, välj ”Prioritera en stabil anslutning” för trådlös uppspelningskvalitet. För mer information se bruksanvisningen som medföljer ljudenhet.
   Vidare, om du använder apparater som kör Android 8.0 eller senare ändra Music Center trådlösa uppspelningskvalitet till [Prioritera anslutning (auto)]. Du kan ändra trådlös uppspelningskvalitet från [Meny] på höger sida av Music Center skärmen - [Music Center-inställningar] - [Bluetooth-utmatningsinställningar].
  • Att starta om den mobila enheten kan hjälpa lösa problemet.
  • När flera appar körs på den mobila enheten kan funktionen sakta ner och Bluetooth-kommunikation kan avbrytas. Försök med följande:
   • Lämna appar som inte används.
   • Starta om den mobila enheten.
   • Frigör minne på den mobila enheten.