Artikel-ID : 00254163 / Senast ändrat : 07/12/2020

Ljud- och bildproblem för XH90- och XH92-tv-apparater - Uppdatering 26 november 2020

  Den 26 november lanserade Sony ett nytt programvarupaket som löser nedanstående problem. 

   


  Bästa Sony-kund!

  Vi har nyligen uppdaterat programvaran för de BRAVIA®-tv-modeller som anges i tillämpligt produktavsnitt.

  Den här uppdateringen kan ha medfört tekniska problem och vi är medvetna om rapporterade prestandaproblem.

  Mer information finns i de här artiklarna:

  Vårt team undersöker och arbetar med att lösa problemen via en programvaruuppdatering.

  Tack för ditt tålamod.