Information om programvaruuppdatering för Android TV™ – hösten 2020

  En större programvaruuppdatering är planerad att börja hösten 2020 för din Android TV-modell. Denna artikel innehåller beskrivningar av nya och förbättrade funktioner och andra ändringar som ingår i denna uppdatering. Observera att vissa funktioner kanske redan finns på vissa tv-modeller från 2020.

  Tryck på knappen HELP på fjärrkontrollen när du är redo att uppdatera tv-programvaran och välj sedan Systemuppdateringar.
  Kom ihåg att programvaruuppdateringen lanseras stegvis och kanske inte finns tillgänglig för din tv ännu.

  Om du har aktiverat Kontrollera automatiskt för uppdatering får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n när programvaruuppdateringen är tillgänglig.

  Funktioner och ändringar

  Nya funktioner
  Förbättrade funktioner
  Andra ändringar

  Tillämpliga produkter

  målmodellista

  • 2018-modeller: AF9, ZF9
  • 2019-modeller: ZG9, AG9, XG95, XG85
  • 2020-modeller: A8, A9, XH80, XH81, ZH8, XH95, XH85, XH91

  Nya funktioner

  • Visa tips för röstkommandon

  Tips för röstkommandon visas på tv-skärmen genom att säga ”“Ok Google, Voice hints”” till tv:n (endast för modeller med inbyggd mikrofon) eller säga ”“Voice hints”” till mikrofonen i fjärrkontrollen.
  Dessa tips gör det lättare att förstå vilket röstkommando som ska användas för att utföra en åtgärd i din tv.

  *Tillgängliga språk (från och med den 1 november 2020)

  English (United States), English (Canada), English (United Kingdom), English (Australia), English (India), Français (France), Français (Canada), Deutsch (Deutschland), Español (España), Español (Estados Unidos), Español (México), Italiano (Italia), japanska

  • Röstkommandon som stöds i Inmatningsmeny/Snabbinställningar/TV-meny

  Nu kan du öppna dessa menyer med rösten genom att säga:

  • “”Ok Google, Inmatningsmeny”,
  • “”Ok Google, Snabbinställningar” och
  • ”Ok Google, TV-meny”

  till en tv med inbyggd mikrofon.
  Menyer som kan styras med rösten indikeras med röstsymbolen enligt illustrationen nedan.

  Röstikoner på skärmen Snabbinställningar

  *Tillgängliga språk (från och med den 1 november 2020)

  • English (United States), English (Canada), English (United Kingdom), English (Australia), English (India), Français (France), Français (Canada), Deutsch (Deutschland), Español (España), Español (Estados Unidos), Español (México), Italiano (Italia), japanska

  • Aktiverad röstsökning för inspelat innehåll

  Du kan söka efter innehåll som du vill titta på med rösten via Lista över inspelade titlar genom att säga ”Ok Google, Lista över inspelade titlar” till en tv med inbyggd mikrofon.
  När du har sagt Lista över inspelade titlar kan du exempelvis säga ”Underhållning” och sedan ”3:e” för att spela upp det tredje programmet i genren Underhållning.
  Menyer som kan styras med rösten indikeras med röstsymbolen  enligt illustrationen nedan.

  Röstikoner på skärmen Lista över inspelade titlar

  *Tillgängliga språk (från och med den 1 november 2020)

  English (United States), English (Canada), English (United Kingdom), English (Australia), English (India), Français (France), Français (Canada), Deutsch (Deutschland), Español (España), Español (Estados Unidos), Español (México), Italiano (Italia), japanska

  • Stöd för Apple TV-appen

  Med Apple TV-appen på tv:n får du tillgång till Apple TV+ och förstklassiga Apple TV-kanaler och kan köpa eller hyra över 100 000 filmer och tv-program. Du kan prenumerera på Apple TV+ på Apple TV-appen på din tv, iPhone, iPad, iPod touch och Mac eller på tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc.

  Tillbaka till toppen

  Förbättrade funktioner

  • Enkla inställningar för anslutna enheter

  Om du ansluter en enhet till tv:n medan tv:n är på identifieras den anslutna enheten och ett meddelande visas på tv-skärmen. Därifrån följer du installationsguiden för att enkelt konfigurera de inställningar som krävs. Särskilt för PlayStation®4 kommer inställningarna för HDMI-signalformat och Bildläge att slutföras automatiskt.

  • Förbättrad visning av HDMI-enheter på Inmatningsmeny

  Efter uppdateringen visas endast HDMI-ingångarna för anslutna enheter. (Utom ljudsystem)
  Skärmen Inmatningsmeny

  1. Före uppdateringen
  2. Efter uppdateringen
  • Förbättrad användbarhet för HDMI-anslutna enheter

  När en HDMI-CEC-kompatibel enhet är ansluten kan du visa en meny genom att trycka på knappen DISPLAY*.
  (Info)-knappen
  Genom att göra detta kan du anpassa menyn för att ta bort åtgärder som inte används ofta.

  • Automatiskt tillägg av alternativ för Inmatningsmeny/Snabbinställningar

  Beroende på hur du använder dem har appar som används ofta lagts till automatiskt på Inmatningsmenyn och inställningar som används ofta har lagts till automatiskt i Snabbinställningar.

  • Ny genväg för hjälpmedelsfunktion i Snabbinställningar

  Genvägar för TalkBack, Textförstoring och Skärmläsare har lagts till i Snabbinställningar, så att du kan slå på och stänga av dessa inställningar direkt.

  • Användargränssnittet för Bild-inställningar utökat med beskrivningar och grafik

  Användargränssnittet för Bild-inställningarna har ändrats så att varje inställningsalternativ har en visuell förklaring av tillgängliga alternativ.

  • Förbättrad Föräldrakontroll

  Du kan begränsa användningen av appar och tv-användningstid. (Skärmtid)
  Eftersom föräldrar kan ställa in både tidsintervall och längd för begränsad tid kan de på ett säkert sätt styra barnens video- och speltid.

  Så här använder du Föräldrakontroll:

  Tryck på knappen HOME och välj sedan InställningarEnhetsinställningarFöräldrakontrollKanaler och externa ingångar, Appar eller Skärmtid.

  • Förbättrat användargränssnitt för kanalinställningar

  Användargränssnittet för kanalinställningar har ändrats, vilket gör det enklare att konfigurera nödvändiga inställningar medan du tittar på skärmen.

  • Förbättrad TV-meny/Guide

  Om du trycker på knappen TV på fjärrkontrollen för att visa listan med utsändningskanaler kan du visa detaljerad information om det aktuella och nästa tv-program genom att trycka på knappen (upp).
  Genrer som Underhållning har också lagts till i TV-meny och Guide, vilket gör det snabbare att hitta det program du vill titta på.

  • Förbättrat användargränssnitt för Lista över inspelade titlar

  Lista över inspelade titlar är nu lättare att använda. Du kan till exempel visa samma tv-programserie i en mapp.

  • Förbättrad meddelandemeny

  När fjärrkontrollens batteriladdning blir svag får du se ett meddelande på meddelandemenyn. (Förutom AF9, ZF9-serien)
  Du får också ett meddelande när utrymmet på USB-hårddisken börjar ta slut.

  Tillbaka till toppen

  Andra ändringar

  • Världsomfattande standardisering av språkinställningar

  Språkinställningarna har standardiserats för hela världen, precis som med smartphones. Eftersom språkinställningen gäller både språket för röstsökning och språket för användargränssnittet som visas på tv-skärmen har det blivit lättare för vem som helst att använda tv:n.

  • Ändringar på Hjälp-skärmen

  Utformningen av Hjälp-skärmen som visas när du trycker på knappen HELP på fjärrkontrollen har ändrats.

  • Ändring av inställningsnamnet Kabel / satellit / extern box-inställning till Tv-box-inställning

  Ändrat till ett inställningsnamn som är lättare att förstå.

  • Tv-boxdrift med den medföljande tv-fjärrkontrollen aktiverad (Tyskland, Nederländerna, Belgien, Ryssland)

  Alternativet Tv-box-inställning har lagts till under Titta på TVExterna ingångar på menyn Inställningar.
  Om du slutför åtgärden Tv-box-inställning kan du hantera tv-boxen med den medföljande tv-fjärrkontrollen.
  Dessutom kan tv-mottagarprogram nu visas på TV-meny och i Guide.

  • YouView är nu en app (Storbritannien)

  Om du vill använda YouView-appen trycker du antingen på TV-knappen på tv-fjärrkontrollen eller också väljer du LIVE TV & CATCHUP på menyn Home i din tv.
  Om du är inloggad med ett Google-konto kan du använda de senaste YouView-funktionerna.

  Tillbaka till toppen