Artikel-ID : 00246913 / Senast ändrat : 31/03/2022Skriv ut

Meddelande om utbytesprogram för vissa SD-minneskort i SF-M-serien, TOUGH-specifikation för SF-M-serien och TOUGH-specifikation för SF-G-serien.

  Tack för visat intresse för våra produkter.

  Vi har identifierat ett problem med vissa SD-minneskort från SF-M-serien, TOUGH-specifikation för SF-M-serien och TOUGH-specifikation för SF-G-serien.

  Problem med data i VSC-läge

  När du använder en kamera* som är kompatibel med VSC-läge (Video Speed Class) kan inspelade data på kortet skadas eller inte ha spelats in på ett optimalt sätt.

  * Kameror som är kompatibla med VSC-läge med V60/V90.

  För att lösa problemet har vi ett program för kostnadsfritt byte för berörda SD-minneskort.

  Tillämpliga modeller

  Du kan identifiera ditt kort med hjälp av modellnumret på kortets framsida, inom en röd cirkel.


  SF-M-serien

  Obs! Tillämpliga kort kan endast identifieras om du ser "V60", "R:277MB/s" och "W:150MB/s" på kortets framsida.

    
  • SF-M64
  • SF-M128
  • SF-M256


  TOUGH-specifikation för SF-M-serien

  • SF-M64T
  • SF-M128T
  • SF-M256T


  TOUGH-specifikation för SF-G-serien

    
  • SF-G32T
  • SF-G64T
  • SF-G128T

   

  Så här kontrollerar du om ditt kort berörs

  SF-M-serien

  1. Identifiera att du har ett tillämpligt kort. SF-M-korten kan identifieras med V60, R:277MB/s och W:150MB/s tryckt på framsidan.
  2. Kontrollera kortets baksida och se om en stjärna/asterisk (*) har lagts till i det nedre vänstra hörnet.
   1. JA: Ditt kort berörs inte av det här problemet.
   2. NEJ: Ditt kort berörs av det här problemet.

  Kort som berörs

  Kort som berörs

  Kort som inte berörs

   

  TOUGH-specifikation för SF-M-serien

  1. Kontrollera kortets baksida och se om en stjärna/asterisk (*) har lagts till i det nedre vänstra hörnet.
   1. JA: Ditt kort berörs inte av det här problemet.
   2. NEJ: Ditt kort berörs av det här problemet

  Kort som berörs

  kort som inte berörs

   

  TOUGH-specifikation för SF-G-serien

  Det finns två sätt att se om ditt kort berörs av det här problemet.

  1. Kontrollera kortets baksida och se om en stjärna/asterisk (*) har lagts till i det nedre vänstra hörnet.

  a. JA: Ditt kort berörs inte av det här problemet.
  b. NEJ: Se följande steg.

  2. Kontrollera kortets baksida och se om den alfanumeriska koden börjar med TV eller TR.

  a. Den alfanumeriska koden börjar med TR: Ditt kort berörs inte av det här problemet.
  b. Den alfanumeriska koden börjar med TV: Ditt kort berörs av det här problemet.

  Kort som berörs

  kort som inte berörs

  kort som inte berörs

   

  Vi erbjuder kostnadsfria ersättningar för berörda SD-minneskort från och med den 18 juni 2020 till och med den 31 mars 2023.

  Du kan begära utbyte av SD-kort via detta formulär.

  VIKTIGT! Vi kan inte överföra innehållet från ditt berörda SD-minneskort till det nya kortet. Skapa en säkerhetskopia av ditt innehåll på en dator eller annan lagringsenhet innan du skickar kortet för utbyte.

  *Till följd av den pågående COVID-19-situationen kan vissa av våra tjänster påverkas. Även om vi kommer att försöka minimera detta kan förseningar uppstå. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan orsaka och ber om din förståelse under den här svåra perioden.