Artikel-ID : 00227042 / Senast ändrat : 27/06/2019Skriv ut

För kunder som uppdaterar ILCE-9 från version 4.10 eller tidigare av den inbyggda programvaran

  Den här större programvaruuppdateringen förbättrar modellens redan hyllade autofokus och lägger till en rad nya funktioner som gör det lättare att fotografera, visa bilder och anpassa kameran.

  VIKTIGT! Läs igenom följande fördelar och ändringar innan du uppdaterar.


   Huvudsakliga ändringar

  VIKTIGT! Observera att när uppdateringen har installerats kan du inte återgå till föregående version.

  • Initiering av kamerainställningarna

   Alla inställningsvärden för kameran initieras på grund av en uppdatering som lägger till funktioner och innebär större ändringar i specifikationerna. Även om kamerans inställningar för systemprogramvaran (inbyggd programvara) version 4.10 eller tidigare har registrerats på minneskortet via Memory (Camera Settings1/Camera Settings2) (Minne (Kamerainställningar1/Kamerainställningar2)), kan dessa inställningar inte återställas till en kamera med systemprogramvaran (inbyggd programvara) version 5.00 eller senare. Vi rekommenderar att du skriver ned de vanligaste kamerainställningarna och annan viktig information före uppdateringen.
  • Ändringar i menykonfigurationen (MENU)

   Kamerafunktioner har lagts till och tagits bort, så konfigurationen av inställningsalternativ som visas när knappen MENU trycks in har ändrats därefter. Vi rekommenderar att du kontrollerar menykonfigurationen (MENU) före fotograferingen.
   Klicka här för information om inställningsalternativen.
  • Tillagda funktioner och ändringar i specifikationer

   Funktioner som har optimerats för fotograferingsmiljön har lagts till. Därmed har funktionsnamnen och användningsmetoderna ändrats. Dessutom har vissa funktioner tagits bort. Läs igenom informationen om innehållsändringar innan du installerar uppdateringen.
   Klicka här om du vill veta mer om funktionsändringarna i den här uppdateringen.