Artikel-ID : 00251980 / Senast ändrat : 02/10/2020Skriv ut

Hur ska bilden med mitt serienummer se ut?

  1. Hur ska bilden med mitt serienummer se ut?

  Vänligen  klipp ut klistermärket med serienummer som visar streckkod, modell och serienummer från kartongen och, fotografera det mot en enfärgad bakgrund (t.e.x. ett bord) och ladda upp bilden.

  Vi behöver serienummret urklippt från kartongen som ett bevis på att produkten har blivit köpt och inte bara sett i butiken eller returnerad efter registrering av cashback.

  Notera att skada på produktkartongen inte påverkar garantin för själva produkten.

   

  En bild som denna accepteras:

   

  En bild som är inte godkänd:

  2. Vilket format skall användas för uppladdnin av dokument ?

  Vänligen använd endast  pdf, png, jpeg eller jpg-format samt ett filnamn som inte innehåller något specialtecken förutom punkt före fitypens namn.

  3. Är det någon begränsning av storleken på dokumentet?

  Filstorleken kan max vara  5MB för en individuell fil. Du kan ladda upp 10MB totalt.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poprawnie wykonane zdjęcie numeru seryjnego:
  
  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Jaki format pliku mogę dodać do formularza?

  Dopuszczalny format dokumentów, które może dodać do formularza to .pdf, .png oraz .jpg., natomiast nazwa pliku nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych poza kropką przed rozszerzeniem pliku.

  3. Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który mogę dodać do formularza?

  Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB dla każdego z dokumentów. Możliwe jest dodanie plików o wspólnym rozmiarze do 10 MB.