Artikel-ID : 00196689 / Senast ändrat : 27/06/2019

Twitterservice avslutas för Sony BRAVIA-tv från 2010–2016 – 6 mars 2018

    Eftersom det har skett en ändring av Twitter-appen kommer du inte längre att kunna logga in på Twitter (och använda tv:ns Tweet- och Twitter-funktioner) på icke-Android BRAVIA-tv-apparater från 2010–2016. 

    Från den 16 mars 2018 visas inte längre Twitter-ikonen på berörda tv-apparater.

    Tack för din förståelse.