Artikel-ID : 00195568 / Senast ändrat : 08/02/2018Skriv ut

VAIO-nyheter – Säkerhetsrisk med Sony VAIO trådlöst nätverk (Wi-Fi) WPA2

  8 februari 2018
  Sony Corporation

   

  Flera säkerhetsrisker har upptäckts i Wi-Fi Protected Access 2 (CERT: Information om säkerhetsrisk). WPA2  är en kommunikationsstandard för trådlösa nätverk (Wi-Fi). Dessa säkerhetsrisker kan bland annat ge angripare åtkomst till krypterad information som överförs mellan olika Wi-Fi-nätverk.

  Vi uppmanar dig som kund att vidta följande åtgärder för att undvika konsekvenserna av dessa säkerhetsrisker i din Sony VAIO-dator.

  Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan ha orsakat och vi tackar dig för din förståelse och ditt samarbete.


   

  Berörda modeller

  Alla Sony VAIO-modeller med ett trådlöst nätverk som är kompatibelt med kommunikationsstandarden WPA2.

   

  Provisoriska lösningar

  Genom att uppdatera Windows-operativsystem (*) med Windows Update kan du undvika konsekvenserna av dessa säkerhetsrisker när operativsystemet är igång.

  Tillämpa en av följande lösningar när operativsystemet inte är igång.

  1. Inaktivera Wake-on-Wi-Fi-funktionen.
  2. Inaktivera viloläget.
  3. Använd inte trådlösa nätverk (Wi-Fi). Använd en trådbunden nätverksanslutning.

  Windows-uppdatering (*): Stödjer inte Windows Vista eller tidigare versioner. Mer information hittar du i meddelandet om upphörande av support för Windows Vista.

   

  Inaktivera Wake-on-Wi-Fi-funktionen

  1. Gå till Control Panel (kontrollpanelen)

  2. Välj Network and Internet (nätverk och internet)

  3. Gå till Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter)

  4. Välj Change adapter settings (ändra inställningar för adapter) i vänster kolumn

  5. Högerklicka på Wireless network connection (trådlös nätverksanslutning) och välj properties (egenskaper)

  6. Klicka på knappen Configuration (konfiguration)

  7. Gå till fliken Power supply management (strömförsörjning)


   Vaio-informationsskärmar

  8. När alternativet [Allow this device to wake the computer
   ] (tillåt att den här enheten startar datorn) är nedtonat är Wake-on-Wi-Fi-funktionen inaktiverad och lämplig provisorisk lösning tillämpas.


   Bild

  9. Om alternativet är markerat, inaktivera Wake-on-Wi-Fi-funktionen genom att avmarkera det.

   Bild