Artikel-ID : 00194567 / Senast ändrat : 05/03/2021

Meddelande om kostnadsfri reparation av ett begränsat antal α9-kameraenheter (ILCE-9) som identifieras genom serienumret

  16 januari 2018

  Tack för visat intresse för våra produkter.

  Vi har upptäckt att tillbehörsskon på vissa α9-kameraenheter (ILCE-9) kan lossna under vissa omständigheter när en valbar stor blixtenhet ansluts och enheten utsätts för högt tryck.

  Om din kamera påverkas av det här (identifieras genom serienumret) och du påträffar problemet när du använder den erbjuder vi en kostnadsfri reparation. Nedan finner du mer information om problemet samt om hur du kontrollerar serienumret på din kamera.

  Vi beklagar de besvär det här kan orsaka och tackar dig för ditt tålamod och samarbete.

  Berörd modell

  Digitalkamera med utbytbart objektiv α9 (ILCE-9)

  Berörda serienummer

  Endast ett begränsat antal ILCE-9-kameror påverkas av det här problemet. Om du påträffar problemet kan du kontrollera om du har rätt till en kostnadsfri reparation med hjälp av vårt verifieringsverktyg för serienummer.

  Hur kontrollerar jag serienumret?

  Serienumret finns på modellskylten på kamerans undersida.

  Serienumrets placering

  Serienumret utgörs av sju siffror.

  Företeelse

  Tillbehörsskon kan i sällsynta fall lossna när en valbar stor blixtenhet ansluts och enheten utsätts för högt tryck.

  Rörelseriktning (fram och tillbaka eller sida till sida)

  Blixtrörelse

  Tillbehörssko

  Information om vårt kostnadsfria reparationsprogram

  Om tillbehörsskon lossnar när du använder kameran och du har bekräftat med hjälp av verifieringsverktyget att du har rätt till en kostnadsfri reparation ska du kontakta oss för att få enheten reparerad. Vi reparerar produkten utan kostnad.

  Reparationen tar ungefär en vecka från det att vi tar emot produkten.

  Ansökningsperiod för kostnadsfri reparation

  Kostnadsfria reparationer utförs fram till den 31 mars 2022.