Artikel-ID : 00170110 / Senast ändrat : 22/08/2017

Påminnelse – uppdateringar av inbyggd programvara för MEX-N4100/5100BT

    Kära kund!

    Vi vill påminna dig om att det finns en uppdatering av den inbyggda programvaran för följande bilstereor:

    Bland de allmänna förbättringarna av ljudanläggningen åtgärdar den här uppdateringen även sällsynta fall då ljudsystemet återställs spontant när tändningen vrids från ACC OFF till ACC ON. Även ett problem har åtgärdats med att ljudsystemet inte startar när bilens tändning slås på.

    Du kan undvika de här problemen helt genom att uppdatera produkten till den senaste programvaruversionen. Klicka på länkarna ovan för att öppna respektive hämtningssida med programvara för produkterna.

    Uppdatera bilstereon genom att följa instruktionerna som finns på hämtningssidan för programvaran.