Artikel-ID : 00169692 / Senast ändrat : 12/07/2019

En vit, horisontell linje syns på LCD-skärmen på min HAP-Z1ES- eller HAP-S1-enhet

  14 juli 2016
  Sony Corporation


  Tack för fortsatt visat intresse för Sonys produkter.

  Vi är medvetna om att det på vissa "HAP-Z1ES"- och "HAP-S1"-HDD-ljudspelare, lanserade under 2013, efter en tid kan förekomma att en vit linje syns på LCD-skärmen. Detta fel förorsakas av ett komponentfel.

  Sony kommer kostnadsfritt att reparera de HAP-Z1ES- och HAP-S1-HDD-ljudspelare som uppvisar detta fel. Om detta beträffar dig, kontakta Sony och boka service för din produkt. Denna kostnadsfria reparation är ett erbjudande som gäller fram till och med 31 juli 2020.

  Vi beklagar alla eventuella olägenheter.  Om du har drabbats av detta problem och kontaktar Sony med syfte att boka en reparation, kommer du att ombedjas uppge modell- och serienummer för din produkt, detta så att vi kan bekräfta om din enhet omfattas av det kostnadsfria reparationsprogrammet. Nedan följer information om var du hittar dessa nummer:

  <SÅ HÄR KONTROLLERAR DU MODELL- OCH SERIENUMMER>

  Modell- och serienummer anges på baksidan av din HDD-ljudspelare

  • HAP-Z1ES 

   HAP-Z1ES
  • HAP-S1 

   HAP-S1

  <PERIOD DÅ KOSTNADSFRI REPARATION ERBJUDS>

  Från 14 juli 2016 till 31 juli 2020