Artikel-ID : 00161836 / Senast ändrat : 30/01/2018

Sekretesspolicy för program för Program till bärbar kortdistansprojektor

  Sekretesspolicy för Program till bärbar kortdistansprojektor

  I den här sekretesspolicyn förklaras följande:

  i.Hur Sony Corporation ("Sony", "vi", "vår" eller "oss") kan läsa, samla in, använda och/eller lagra information om hur du använder Program till bärbar kortdistansprojektor.

  ii.Hur du kan kontakta oss.

  Läs igenom sekretesspolicyn och ange om du godkänner villkoren genom att välja knappen eller kryssrutan som beskriver ditt medgivande eller nekande. Den här sekretesspolicyn gäller vid sidan av eventuella andra sekretesspolicyer som kan gälla för dina mellanhavanden med andra av Sonys anknutna företag, dotterbolag, produkter, programvaror eller tjänster.

  1. Om Program till bärbar kortdistansprojektor

  Program till bärbar kortdistansprojektor är ett program du behöver för att använda projektorn med extra kort projektionsavstånd.

  2.:Information som samlas in när du använder Program till bärbar kortdistansprojektor ("Programmet")

  Information som samlas in automatiskt

  Sony kan få viss information automatiskt när du använder Programmet:

  § Enhetsinformation som registreras av en användare i Programmet
  (t.ex. enhets-ID, modellnamn, tillverkarens namn)

  § Programinformation (t.ex. program-ID eller programversion)

  § Information om hur du använder Programmet

  Information som samlas in automatiskt enligt ovan överförs med ett unikt nummer som tilldelats de installerade enheterna. På så sätt kan vi skilja uppgifterna från en sådan enhet från dem som tas emot från andra enheter.

  Den information som samlas in automatiskt som beskrivs ovan används endast för statistik. Sony kommer inte att skicka några oönskade marknadsföringsmeddelanden.

  Om du vill stoppa automatisk datainsamling bör du sluta använda/avinstallera Programmet.

  3. Hur använder Sony din information i övrigt?

  För att utveckla framtida produkter och tjänster

  Sony kan samla in och/eller analysera den information som avses i avsnitt 2 för att förbättra sina produkter och tjänster och för att utveckla nya.

  För att skydda Sony och användarna

  Sony kan samla in och/eller analysera den information som avses i avsnitt 2 för att identifiera potentiella säkerhetshot och för att skydda Sony, dess användare och dotterbolag.

  4. Vilka andra har tillgång till din information?

  Vi kommer inte att dela din information med någon annan.

  5. Lagring av data och hantering av din information

  Vi behåller den information som beskrivs i avsnitt 2 så länge du använder programmet och under en period på sex månader därefter. Om du vill att vi ska ta bort data du har angett via programmet ber vi dig kontakta oss via din lokala kontakt för Sony: http://www.sony-europe.com så svarar vi inom rimlighetens gränser. Observera att vissa, eller alla, av användaren lämnade data kan krävas för att programmet ska fungera ordentligt, och vi kan behöva behålla viss information enligt lag.

  6. Internationell överföring av din information

  Programmen är tillgängliga för användare världen över. Dina uppgifter kommer att bearbetas, lagras och överföras för de syften som anges i avsnitt 2 och 3 till länder utanför EES-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och/eller det land du är bosatt i, vilket i synnerhet inkluderar Japan. Din information bearbetas av vår personal utanför EES och/eller det land du är bosatt i eller någon av våra tjänsteleverantörer och kan ses av anställda i dessa länder. Det kan hända att dataskydd och sekretesslagar i de länderna inte erbjuder samma skydd som i EES och/eller det land du är bosatt i, och du kan ha färre juridiska rättigheter gällande din information.

  7. Säkerhet

  Sony vidtar rimliga åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av din information. Även om vi strävar efter att hålla din information skyddad kan vi inte garantera säkerheten för den information som skickas via våra program som lagras i våra eller våra tredjepartsleverantörers system.

  8. Vår policy gällande barn

  Sony strävar efter att följa alla gällande lagar och föreskrifter gällande insamling, lagring och användning av personliga uppgifter gällande barn. Om du som förälder eller målsman är orolig för att ditt barn tillhandahållit oss personlig information utan ditt medgivande bör du kontakta oss enligt nedan.

  9. Sekretessrättigheter

  I vissa länder, inklusive länder inom EES, har du vissa rättigheter med hänsyn till den personliga information Sony har om dig. Detta kan innefatta rätt att begära en kopia på den personliga information som vi har om dig, och du kan begära att vi korrigerar, rättar, tar bort eller blockerar sådana personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via din lokala kontakt för Sony: http://www.sony-europe.com

  10. Ändringar

  Sony kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy då och då av olika anledningar.
  Sony kommer att meddela dig om ändringar i sekretesspolicyn via programmet.
  Du kan när som helst läsa sekretesspolicyn genom att klicka på följande: Privacy policy

  11. Kontaktinformation

  Om du har frågor eller funderingar om den här sekretesspolicyn, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter avseende din personliga information, kontaktar du oss via din lokala kontakt för Sony: http://www.sony-europe.com

  Senast uppdaterad 09-09-2016