Artikel-ID : 00157574 / Senast ändrat : 16/02/2017

Meddelande till ägare av AV-mottagaren STR-DG820 - 16/01/2009

16/01/2009

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel


Meddelande till ägare av AV-mottagaren STR-DG820

Tack för att du fortsätter att visa intresse för Sonys produkter.

Sony har nyligen upptäckt att ett begränsat antal AV-mottagare av modellen STR-DG820 kan få problem med ljudet när de ansluts via HDMI-anslutningen.

För att problemet ska avhjälpas måste AV-mottagaren STR-DG820 skickas till ett Sony-reparationscenter för en gratis uppdatering.

SYMTOM:

När STR-DG820 ansluts till en Sony BRAVIA-tv med funktionen "BRAVIA Sync" kan ljudet i STR-DG820 plötsligt höjas när fjärrkontrollen används.

AKTUELLA MODELLER:

Om serienumret (anges på baksidan av AV-mottagaren) på din AV-mottagare STR-DG820 ligger mellan följande serienummer och versionen av den inbyggda programvaran är 1.50 eller tidigare ska du kontakta Sony för en uppdatering.

6600006 ~ 6605109
5500001 ~ 5504254
5504255 ~ 5513637ImageSÅ HÄR FASTSTÄLLER DU PROGRAMVARUVERSIONEN:

Håll ner både knapparna "TONE MODE" och "MUSIC" på frontpanelen. Slå samtidigt som knapparna hålls intryckta på enheten med "ON/STANDBY"-knappen på enheten (inte på fjärrkontrollen).

Versionen på den inbyggda programvaran visas på displayen enligt nedan. Om versionen är 1.50 eller tidigare måste AV-mottagaren uppdateras.

Image

Om serienumret på AV-mottagaren ligger utanför serienummerintervallen eller om AV-mottagaren har version 1.50 eller senare av den inbyggda programvaran behöver den inte uppdateras.

Efter uppdateringen kommer AV-mottagaren att ställas om till standardfabriksinställningarna.

MOTÅTGÄRDER:

För de berörda modellerna tillhandahålls ett gratis uppdateringsprogram vid våra reparationscenter. Kontakta Sony för ytterligare information.

Under tiden rekommenderar vi starkt att du avaktiverar AV-mottagarens funktion "Control for HDMI" [HDMI-kontroll] genom att följa dessa steg:


Image

  1. Tryck på AMP MENU och tryck sedan på MENU-knappen på fjärrkontrollen till STR-DG820.
  2. Tryck på Image upprepade gånger för att välja "HDMI".
  3. Tryck på Image eller för att komma till menyn
  4. Tryck på Image upprepade gånger för att välja "CTRL:HDMI".
  5. Tryck på Image upprepade gånger för att välja "CTRL OFF".

Funktionen "Control for HDMI" [HDMI-kontroll] är nu avaktiverad. Kontakta Sony för ytterligare information.