Artikel-ID : 00137993 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Jag kan inte titta på satellit-tv-program

  Pröva de här stegen om du plötsligt får problem med att titta på satellit-tv-program:

  1. Tryck på HOME på fjärrkontrollen.
  2. Välj Settings (Inställningar) och tryck på Retur.
  3. Välj Channel setup (Kanalinställning) i kategorin TV och tryck på Retur.
  4. Välj Digital setup (Digital inställning) och tryck på Retur.
  5. Välj Satellite Set-up (Satellitinställning) och tryck på Retur.
  6. Välj Digital Satellite Tuning (Digital satellitsökning) och tryck på Retur.
  7. Välj Yes (Ja) och tryck på Retur.

   Starta automatisk sökning
  8. Välj Next (Nästa) och tryck på Retur.

   Bild
  9. Välj General Satellite (Allmän satellit) eller Preferred Satellite (Önskad satellit). Välj den satellit som var inställd tidigare. Tryck på Retur.

   General Satellite (Allmän satellit)
  10. Välj Normal scan (Normal sökning) och tryck på Retur.
  11. Om du valde Preferred Satellite (Önskad satellit), ska du välja Operator (Operatör) och trycka på Retur.
  12. Välj satelliten som visas med DiSEqC Control Disabled (DiSEqC-kontroll inaktiverad) och tryck på Retur.

   Satellite 1 (Satellit 1)
  13. Välj LNB Configuration (LNB-konfiguration) och tryck på Retur.
  14. Välj DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) och ändra värdet från Disabled (Inaktiverad) till rätt värde.

   DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll)
  15. Tryck på BACK upprepade gånger tills du kommer tillbaka till startskärmen, och kontrollera om du kan titta på satellit-tv-program.

  VIKTIGT! Om du öppnar tv:ns huvudmenyskärm genom att trycka på HOME-knappen, kan det hända att de nya inställningarna inte får effekt.