Artikel-ID : 00131438 / Senast ändrat : 21/10/2015

Information om kompatibilitet med Windows 10 för röstinspelare och Linear PCM-inspelare

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

Förklaring:
✓ : Kompatibel
- : Inte kompatibel
? : Granskning pågår

Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
ICD-AX412
ICD-AX412F
ICD-FX8
ICD-FX88
ICD-PX232
ICD-PX240
ICD-PX312
ICD-PX312D
ICD-PX312F
ICD-PX312M
ICD-PX333
ICD-PX333D
ICD-PX333F
ICD-PX333M
ICD-PX440
ICD-SX712
ICD-SX712D
ICD-SX713
ICD-SX813
ICD-SX733
ICD-SX733D
ICD-SX734
ICD-SX1000
ICD-TX50
ICD-TX650
ICD-UX512
ICD-UX512F
ICD-UX513F
ICD-UX522
ICD-UX522F
ICD-UX523
ICD-UX523F
ICD-UX502
ICD-UX532
ICD-UX533
ICD-UX533F
ICD-UX534F
ICD-UX543
ICD-UX543F
ICD-UX544F
PCM-D1
PCM-D50
PCM-M10
PCM-D100