Artikel-ID : 00131371 / Senast ändrat : 01/04/2019

Information om kompatibilitet med Windows 10 för mikrosystem

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

Förklaring:
✓ : Kompatibel
- : Inte kompatibel
? : Granskning pågår

Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
UDA-1
MAP-S1
CMT-X7CD/X7CDB
CMT-SX7/SX7B