Artikel-ID : 00127094 / Senast ändrat : 24/08/2015

Windows 10-kompabilitetsinformation för fotoskrivare

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Här visas de produkter som lanserades i juli 2015 eller tidigare och som har funktionskontrollerats under följande förhållanden:

Kontrollmiljö:
  • Funktionaliteten kontrollerades med Windows 10 Home och Windows 10 Pro i skrivbordsläge.
  • Funktionaliteten kan inte garanteras med alla datorer.

Förklaring:
✓ : Kompatibel
- : Inte kompatibel
? : Granskning pågår

Modell Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bitar 64 bitar 32 bitar 64 bitar
DPP-FP75
DPP-FP95
DPP-FP97
DPP-F700
DPP-F800