Artikel-ID : 00123506 / Senast ändrat : 01/04/2019

Windows 10-kompabilitetsinformation för Sony-produkter

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Detta meddelande syftar till att informera dig om Sony-produkternas kompatibilitetsstatus med operativsystemet Windows 10.

VIKTIGT! Alla produkter som finns med på sidorna om kompatibilitet lanserades i juli 2015 eller tidigare. Produkter som lanserades i augusti 2015 eller senare kan vara kompatibla med Windows 10. För att ta reda på det kan du läsa mer i produktens användarhandbok, förpackning eller produktsida på Sonys webbplats.

Markera motsvarande produktkategori i listan nedan om du vill se om din produkt är kompatibel med Windows 10.

Tv och hemmabio

Digital bildbehandling

Hemmaljud

Reader eBook

Bärbart ljud

Lagrings- och inspelningsmedia

Bilunderhållning

Sportunderhållning

Sony VAIO

Om du söker efter Windows 10-kompatibilitetsinformation för Sony VAIO-datorer, besök vår supportwebbplats ägnad åt Windows 10.