Artikel-ID : 00192341 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Hur ställer jag in eller omjusterar min Android-tv från Sony (guide för satellit med enkel antenn)?

  Det här är en detaljerad guide till hur du utför en grundläggande inställning för en satellit med enkel antenn (LNB).

  VIKTIGT! Innan du påbörjar inställningsproceduren måste du ha grundläggande information om ditt satellitsystem (till exempel vilken satellit som tas emot eller hur signalen skickas från satellitantennen till tv:n). Denna information kan du få om du kontaktar din sändnings- och satellitantennleverantör.

  Proceduren nedan gäller för alla våra Sony Android-tv-apparater. Beroende på tv-modell kan dock små skillnader mellan layouten på fjärrkontrollen och menygränssnittet uppstå.
  Om du behöver ytterligare vägledning hittar du mer information i tv:ns inbyggda hjälpguide eller genom att gå till Support-sidan för din tv-modell.

  Fjärrkontrollsriktningar Fjärrkontrollsriktningar
  Navigera på tv-menyn med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Välj alternativ genom att trycka på ”plus”-knappen. Det är den runda knappen mitt på det runda menyområdet på fjärrkontrollen.

  1. Slå på tv:n och kontrollera att satellitantennkabeln är korrekt ansluten till tv:n.
  2. Tryck på knappen [HOME] (start) på fjärrkontrollen.

  3. Gå till menyn Settings (inställningar) längst ned på startskärmen.
   Fjärrkontrollsriktningar

  4. Välj Channel SetupDigital SetupSatellite Set-up → Digital Satellite Tuning (kanalinställning → digital inställning → satellitinställning → digital satellitinställning).

  5. När du får frågan Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Vill du starta digital satellitinställning?) väljer du Yes (ja).
  6. Du uppmanas att välja din satellitantennkonfiguration. 
   I Antenna Configuration (antennkonfiguration) väljer du Fixed antenna (fast antenn), DiSEqC eller Single Cabledistribution (distribution med en enda kabel) och väljer Next (nästa).
  7. I det här steget uppmanas du att välja mellan två satellitkanallistor: Preferred Satellite (önskad satellit) eller General Satellite (allmän satellit).

   • Preferred Satellite (önskad satellit) innehåller en kanallista från den valda sändningsleverantören tillsammans med några standardparametrar som hjälper dig med kanalinställningen.
   • General Satellite (allmän satellit) visar alla kanaler för den valda satellitantennen. De mottagande parametrarna och inställningsparametrarna använder standardinställningarna och kan behöva ändras beroende på typ av installation.

   Vi rekommenderar att du väljer Preferred Satellite (önskad satellit).
  8. I nästa steg ser du en lista över leverantörer. Välj din satellitleverantör.
   Obs! Om du inte hittar önskad leverantör i listan går du tillbaka till föregående sida och väljer General Satellite (allmän satellit) enligt Steg 7.

  9. Du kan nu ställa in nätverksparametrarna genom att välja satellit i listan. För en grundläggande installation ska du behålla standardinställningarna.

   Obs! Vissa parametrar kan ändras i inställningen för Preferred Satellite (önskad satellit) och alla parametrar kan ändras i inställningen för General Satellite (allmän satellit). Kontakta din sändningsleverantör och satellitantennsystemleverantör för specifik information om vilka inställningar du behöver ställa in.
  10. Välj Start (starta).

  Tv:n påbörjar nu inställningen. Den här processen kan ta upp till en timme, beroende på vald konfiguration.