Tillämpliga modeller

Den här informationen avser följande modeller:
 • HDR-AS100V

Om den här filen

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande Macintosh-versioner:
 • Mac OS X v.10.6 ~ 10.10

Datorns maskinvara

Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Processor: Intel-processor*
  *Core Solo- och Core Duo-processorer stöds inte längre
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs! Stäng alla andra program innan du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-BX1
   Obs! Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabeln som medföljer kameran

  Anmärkning: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta

Viktig information!

 • Använd ett fulladdat uppladdningsbart batteri av typen NP-BX1 när du uppdaterar den inbyggda programvaran.
 • Ta inte ut batteriet under uppdateringen eftersom kameran då kan sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar.

Så här hämtar du uppdateringen av den inbyggda programvaran:

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. Läs igenom friskrivningsklausulen längst ned på sidan och godkänn villkoren genom att klicka i kryssrutan. Klicka sedan på knappen Download [Ladda ned].
 3. Filen [Update_HDRAS100VV200.dmg] laddas ned.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Installera

När filen har laddats ned kan du installera uppdateringen av den inbyggda programvaran ver. 2.00 för HDR-AS100V.

Steg 1: Öppna Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]

 1. Stäng alla öppna program på datorn.
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen [Update_HDRAS100VV200.dmg]. Anslut inte kameran i det här läget.
 3. [Update_HDRAS100VV200] utökas.
 4. Dubbelklicka på ikonen Uppdatering av inbyggd programvara [FirmwareUpdater].
 5. När du ska starta filen kommer det upp ett meddelande om att du ska tillåta att programmet gör ändringar. Skriv in lösenordet till administratörskontot. 6. Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] startar. 7. Ta ut minneskortet ur kameran innan du börjar. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  Obs! USB-läge [USB Mode] visas på kamerans LCD-skärm.
 8. När du har bekräftat detta klickar du på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater]. Figur 1 visas i fönstret Uppdatering av inbyggd programvara [Firmware Updater] och Figur 2 visas på kamerans LCD-skärm. Obs! Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
  Figur 1Figur 2

 9. När du har bekräftat att skärmbilderna Figur 1 och 2 visas klickar du på Nästa [Next]. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen. (Figur 3)
 10. Nr du har bekräftat att [Current version] [Nuvarande version] är [Ver.1.00] klickar du på Nästa.

  Om [Current version] [Nuvarande version] är [Ver. 2.00] behöver den inte uppdateras. Koppla från USB-anslutningen enligt meddelandet och klicka på Avsluta [Finish]. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt i batteriet igen och sätt på kameran.
  Figur 3

 11. Skärmen som visas i Figur 4 kommer upp.

  Figur 4


 12. Tryck på knappen [ENTER] för att genomföra återställningen av kameran.


  Obs! Skärmen slocknar när du trycker på knappen [ENTER]. Fortsätt till nästa steg.

 13. Klicka på Nästa [Next] i fönstret Uppdatering av fast programvara [Firmware Updater] (Figur 4).
 14. När kameran har återställts kontrollerar programmet att kameran är återansluten och skärmbilden i Figur 5 visas.
 15. Klicka på Kör [Run] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 10 minuter).
  Obs! Stäng inte av kameran och dra inte ur USB-kabeln under uppdateringen.

  Figur 5


 16. När uppdateringen är klar visas skärmbilden i Figur 6. Klicka på Avsluta [Finish] och dra ur USB-kabeln.

  Figur 6


 17. Stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt in batteriet igen och sätt på kameran.

  Obs! För att använda livestreamingfunktionen och göra nödvändiga inställningar i kameran måste du ladda ned programvaran Nätverksinställningsverktyg [Network Setting Tool]. Se Streama videoklipp på USTREAM [Streaming videos on USTREAM] på http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/nst/mac/en.html för mer information

Steg 2: Kontrollera att kamerans inbyggda programvara är ver. 2.00.

 1. Tryck på knappen NEXT för att visa [LIVE]. Om Ljudsignal [LIVE] visas är den inbyggda programvaran ver. 2.00.