Världens första tv-apparater med kognitiv intelligens – en ny dimension av bild och ljud

 För ljud och bild du nästan kan känna – Cognitive Processor XR 

Med Cognitive Processor XR™ kan din BRAVIA-tv analysera innehållet och återskapa det så som människor ser och hör i verkliga livet. Tv-apparaten förstår var i en bild människor tenderar att fokusera – till exempel på huvudpersonen i en film. Den förstår även att ljud bör komma uppifrån om det kommer från ett flygplan, och återskapar det ljudet i ditt vardagsrum. Resultatet är att ditt favoritinnehåll återskapas på ett så verklighetstroget sätt att det känns som att vara där.

Så fungerar Cognitive Processor XR

 Konventionell AI kan bara upptäcka och analysera bildelementen enskilt, som färg, kontrast och klarhet. Det innebär att bildelement endast förbättras till en viss nivå. Sättet vi uppfattar världen baseras på alla möjliga typer av information som överförs från ögonen och öronen till hjärnan. På samma sätt korsanalyserar Cognitive Processor XR™ hundratusentals element samtidigt. En av dessa element är fokuspunkten – som kan upptäcka var människor mestadels tenderar att fokusera. Genom att korsanalysera varje bildelement, inklusive fokuspunkt, integreras och justeras varje del av bilden för att ge mesta möjliga djup och realism. 

(1) Original (2) Färg (3) Klarhet (4) Fokuspunkt (5) Kontrast (6) Rörelse (7) Korsanalys 

Vad är en fokuspunkt?

Fokuspunkten är där du tenderar att fokusera på en bild – den plats i motivet dit dina ögon naturligt dras. Tv-apparater med Cognitive Processor XR känner igen fokuspunkten och förbättrar den delen av bilden, precis som våra ögon gör i verkliga livet. Alltså får huvudpersonen eller spelaren som har bollen större djup, och poängställningen blir lättare att se.

Se hur fokuspunkten fungerar i Cognitive Processor XR 
Skapa ett mer realistiskt och uppslukande ljudlandskap, precis som i verkliga livet
Tv som visar en kvinna som sjunger, med ljudvågor som kommer från mikrofonen på skärmen
Ljudplacering som tar dig till händelsernas centrum

BRAVIA XR-tv:n har avancerad ljudbearbetning som härmar det mänskliga örat genom att identifiera varifrån ljudet kommer och placerar det på precis rätt plats på skärmen, vilket gör att du hamnar mitt i händelsernas centrum.

En kvinna tittar på tv i soffan i vardagsrummet, med ljudvågor från virtuella högtalare ovanför, bakom och framför henne
En virtuell ljudupplevelse med extra dimensioner 

BRAVIA XR-tv-apparater skapar en flerdimensionell upplevelse med både horisontella och vertikala ljudvågor. De analyserar och uppkonverterar ljudet till 5.1.2-kanaligt surroundljud, vilket skapar en helt tredimensionell ljudbild.