Innovativa sätt att ge strömförsörjning till alla

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) arbetar med att ta fram nya, innovativa sätt att distribuera el från förnybara energikällor, till gagn för samhällen världen över.

Vad är öppna energisystem (OES)?

Efterfrågan på förnybar energi ökar. Med okonventionella, öppna energisystem (OES) kan eldistributionen styras automatiskt i samhällen utifrån behoven hos enskilda hushåll och anläggningar, samt utifrån de fluktuerande produktionsnivåerna hos förnybara energikällor.

Konventionella elkraftsystem
Konventionella elkraftsystem
Öppna energisystem
Öppna energisystem

Energi hanterad i det lokala samhället

Traditionellt sett genereras elektricitet på ett centraliserat sätt och distribueras sedan via ledningar över långa sträckor, för att till sist nå fram till hushåll och företag. Öppna energisystem bygger på ett decentraliserat nät för kraftdistribution och batterilagring för förnybara, kraftgenererande källor. Energin delas sedan bland lokala användare i nätet.

Effektiv delning av förnybar energi bland användare
Effektiv delning av förnybar energi bland användare

Den lokalproducerade, förnybara energin för hushålls- och företagsförbrukning produceras via direkt och effektiv lokal energidistribution. I ett likströmsbaserat öppet energisystem (DCOES) används likström som genereras med solpaneler, lagras på batterier och distribueras i lokala nät mellan användarna.

Oberoende och tillförlitliga elsystem

Med ett öppet energisystem förbättras användbarheten för förnybar energiproduktion tack vare det fristående utbytet av energi. Eftersom öppna energisystem drivs oberoende av konventionella elnät är de extra värdefulla på platser där det saknas tillförlitliga eldistributionsnät eller där strömavbrott ofta inträffar.

Oberoende och tillförlitliga elsystem
Implementering av öppet växelströmsbaserat energisystem

Studenter och personal på fakulteten i Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) Graduate University försörjs med ett öppet växelströmsbaserat energisystem (DCOES). Sony CSL har demonstrerat detta fristående elsystem sedan december 2014.

Yoshiichi Tokuda
Strömförsörjning för människor i hela världen

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Forskningen och utvecklingen av ett nytt, hållbart kraftsystem, kallat OES (Open Energy System), började 2010 i ett projekt för att möjliggöra för människor som lever utan el att kunna titta på fotbolls-VM. Med hjälp av solpaneler kunde fler än 10 avlägsna samhällen i norra Ghana titta på matcher från FIFA fotbolls-VM 2010 i Sydafrika.
Vi fortsätter utvecklingsarbetet, nu i Okinawa, med teknik för en växelströmsbaserad, fristående elcentral, som möjliggör generering och distribution av el från lokala förnybara källor. Systemet är effektivt i områden som saknar storskaliga kraftstationer eller ens elnät.
”Att försörja världens människor via miljövänliga kraftsystem och förnybar energi” är en del av den framtid som Sony CSL arbetar för att förverkliga.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Vårt mål är att bidra till samhället och via våra forskningsresultat stödja positiv förändring i människors liv runtom i världen. På Sony CSL inspireras vi till att utveckla teknik och affärer som banar väg för en ljusare framtid för alla.”

Sony CSL

Läs mer om teknik från Sony