Negativt utrymme

Visar hemligheten med förstklassigt ljud

Det är en njutning att lyssna på musik med förstklassiga ljudprodukter. Genom att utveckla ett nytt designspråk ville vi locka en bredare publik.

Fler nöjda lyssnare med oklanderligt ljud

Sedan smartphones och mobila enheter blivit allt vanligare har även mp3- eller AAC-lyssnande blivit det. Det är allt färre personer som prioriterar högupplöst ljudåtergivning. Vi vill att fler ska få höra vad de har missat och ge dem ljudupplevelser som cd-skivor inte kan mäta sig med – särskilt nu när utvecklingen inom digitalt ljud har går framåt vad gäller kvantitet och kvalitet för strömning och distribution. Samtidigt tyder det trådlösa lyssnandets popularitet på att användarna också vill ha enkelhet och bekvämlighet. Det var rätt tillfälle att få ett nytt perspektiv på vad förstklassigt ljud är, utveckla ett nytt designspråk inför framtiden och förmedla vad som gör ljudupplevelsen unik.

Vad vill användarna få ut av förstklassig ljuddesign? Vi frågade ljudtekniker och entusiaster under undersökningar och seminarier i Tokyo och London. Entusiasterna påminde oss om hur viktigt det är för lyssnarna att kunna lita på att ljudet är bra, att visa dess teknik och att återspegla hög upplösning både i produktens utseende och i dess material. Den produktdesign vi var ute efter skulle vara solid och rejäl och inspirera till självförtroende snarare än att vara slimmad, lätt och futuristisk.

Kompression, kondensering och negativt utrymme

Medan vi funderade på vad som gör en förstklassig och högupplöst ljudupplevelse möjlig började vi titta mer på det kompakta och komprimerade. Tänk dig att alla delar i en ljudprodukt kombineras till en enda, fast enhet som pressas samman tills materialet smälter ihop, och det som blir kvar är bara det allra viktigaste. I en sådan process framträder det negativa utrymme som har skapats för att de väsentliga funktionerna ska kunna vara kvar. Vi beslutade oss för att fokusera på utformningen av det utrymmet, som lyfter fram det som gör ljudet förstklassigt.

Vad är det perfekta negativa utrymmet för de olika typerna av ljudprodukter? Vi arbetade kring tre koncept. Formerna från komprimeringsprocessen skulle vara enkla och igenkänningsbara. Ljudprodukterna skulle se robusta och tåliga ut. Smidiga ytor och strukturer skulle föra tankarna till högupplöst musik med sitt precisa och kompakta utseende.

Tecken på hög kvalitet

Takuma, chief art director

Den allmänna trenden går mot minimalistisk design, men förstklassigt ljud har en annan standard. Designmässigt ska produkterna ge en vink om vilka funktioner och vilken teknik som klarar ljudprestanda på den här nivån. I högupplöst musik bevaras detaljer som vanligtvis går förlorade, vilket ger ljud med upplösning och substans. Det ska avspeglas i designen. Så istället för att ta bort den ena delen efter den andra ska vi sträva efter former som tyder på hög kvalitet på ett så elegant sätt som möjligt.

Rent hifi-ljud, i kompakt format

NW-ZX2

Köp en Walkman® NW-ZX2 så märker du att vi inte har försökt gömma förstärkaren. Istället kan du se en liten utskjutande del på baksidan där den sitter, medan resten av höljet är kompakt. Det är en ovanlig form, och den är en påminnelse om vad som krävs för att leverera förstklassigt ljud. Knapparna är insjunkna, och med det negativa utrymmet kan du känna var knapparna sitter. Andra tecken på design med fokus på ljudprestanda är de välvda sidorna, som ger aluminiumramen stabilitet. Ytan påminner om hög upplösning. När du ställer ner spelaren ser du hur hållaren sitter tillräckligt högt för att du enkelt ska kunna ansluta större, högkvalitativa kontakter, tack vare det generösa utrymmet.

Integrerade gränssnitt

PHA-3

Till skillnad från tidigare design på hörlursförstärkare, med gränssnitt och kontroll som till synes läggs till som externa funktioner, införlivar PHA-3 alla komponenter som behövs i ett stabilt hölje med spår av de här viktiga aspekterna. När vi komprimerade funktionerna integrerade vi skydd i höljet, som också har utrymme för ratt och hörlursuttag. Skruvarna har dolts noggrant, vilket gör det kompakta höljet ännu mer enhetligt. Det är tillverkat i polerat aluminium och har förstärkts genom blästring. Du kan dessutom känna kvaliteten på den fint fårade volymratten.

Svar på frågor om vad som är viktigt

Yashiro, designer

Det är viktigt att de förstklassiga ljudprodukternas form återspeglar deras högre standard vad gäller ljudkvalitet. Utrymmet som finns kvar när funktioner som avgör ljudkvalitet och -upplevelse har installerats är negativt utrymme. På så sätt formas utsidan efter insidan, och allt har att göra med oslagbart rent ljud och en fantastisk ljudupplevelse.

Klyftigt värre med dubbla element

XBA-Z5

I hörlurarna XBA-Z5 med öronsnäckor presenterar vi dubbla balanselement för tydligare mellan- till högfrekvensregister och ett stort dynamiskt element. Här utgör det negativa utrymmet en klyfta mellan elementen, och vi lämnade den orörd när vi slog samman funktioner i en enda, fast enhet. Rent visuellt kan man ana att snäckorna innehåller två enheter som är väsentliga för deras suveräna ljudprestanda. Höljet är tillverkat av hårt magnesium, och en finkornig struktur som för tankarna till hög upplösning.

Höljen som antyder höga prestanda

MDR-Z7

MDR-Z7-hörlurarna har stora 70 mm högtalarelement som ger en plan ljudvåg och därmed musik som låter mer naturligt. Dessutom lutar de in mot örat, vilket ger en mer enhetlig fördelning över ett brett frekvensområde. De högpresterande elementens form återspeglas i höljet, vilket är en detalj vi valde att behålla när vi gjorde höljet så litet som möjligt utan att kompromissa med prestandan. Även ytan antyder ljudkvaliteten hörlurarna kan leverera. Höljena är fästa vid aluminiumarmar som ger en tålig men slimmad look.

Visuella symboler visar nyckelfunktioner

Kurihara, designer

I vår design fokuserade vi på att komprimera och bevara, men en del funktioner är viktigare än andra. Funktioner som till exempel påverkar ljudkvalitet, utseende och användbarhet varierar alltså beroende på produkt. Genom att designa det negativa utrymmet i öppna områden kan vi tydliggöra det som är viktigast och värt att notera.

Woofer-centrerad design som ser ut som den låter

MHC-V7D/SHAKE-X7D

Negativt utrymme inspirerar även design av spännande hemmaljudanläggningar som inte har högupplöst ljud och som är festens mittpunkt, t.ex. MHC-V7D/SHAKE-X7D. Här har vi fokuserat på woofern för fylligt ljud. Genom att variera avståndet mellan den och de omgivande mellanregisterhögtalarna och tweetrarna – klyftor som framträdde när vi förminskade högtalarna till en mer kompakt enhet – gav vi systemet större kraft och lyfta fram vissa funktioner.

Sett från sidan har systemet en elegant silhuett med släta ytor. En antydan om spänningar i de här ytorna ger intrycket av ett kraftfullt ljudtryck inifrån. Parallella ytor har också minimerats, vilket förbättrar akustiken. Kontrollerna sitter jämnt med ytan på ovansidan, vilket återspeglar samma kompakta design och gör det enklare att undvika att komma åt dem när du flyttar systemet.

Design som står för varaktig tillförlitlighet

Morimoto, designer

Experter på och fans av förstklassigt ljud vill ha produkter som de kan använda i många år. Det är en bra anledning till att tekniken bakom överlägsna prestanda inte ska påverkas av designfaktorer. Det viktigaste för oss är att se att produkterna efterfrågas av personer som älskar musik.

Design från Sony Ren geometri

En symfoni av audiovisuella inre element. Få insideinformation om designinspiration.