Mindre resursåtgång ger stora resurser

Produktteknikerna på Sony samarbetar alltid med filmfotografer. Samarbetet fortlöper med VENICE – en mycket mer kompakt filmkamera som bibehåller kvaliteten och tåligheten för tuffa inspelningsförhållanden, samtidigt som åtgången av resurser minskat. 

Hög kapacitet för miljön

Vi arbetar hängivet med att uppnå en nollgräns för miljöpåverkan genom hela våra produkters livscykler och vår verksamhet, i enlighet med vår miljöplan Road to Zero. I arbetet med att uppnå detta mål ingår att minska förbrukningen av råmaterial, och med lättare och kompaktare produkter minskar vi vår påverkan på planeten.

Minskning genom nytänkande

Genom att ompröva våra tidigare designer och dra nytta av unik teknik har vi lyckats skapa en lättare och kompaktare kamera. En ny metod för materialanvändning har gjort VENICE hela 20 procent lättare och 40 mindre än F65-modellen.

Bild av [1] F65 [2] VENICE
Storleksjämförelse

1] F65 [2] VENICE

Bild av [1] F65 [2] VENICE
Viktjämförelse

1] F65 [2] VENICE

Bild – Ett nytt sätt att hantera värme
Ett nytt sätt att hantera värme

Genom en radikal omarbetning av ventilationssystemet och kretskortet har vi kunnat minska kamerans allmänna storlek avsevärt, utan att dra ned på prestanda. Och genom att förnya konstruktionen har vi även uppnått förbättringar av värmeutsläppen.

Mer effektiv inre design och layout

VENICE är unikt utrustad med två inbyggda vridhjul för ND-filter som ger servostyrd ND-exponeringskontroll i åtta steg. De två vridhjulen ger oöverträffad fotoflexibilitet och minskar även det yttre omfånget, vilket ger en mer kompakt, resurseffektiv kamera med mindre behov av externa filter.

Bild – mer effektiv inre design och layout
Få goda resultat med lägre miljöpåverkan

Med innovation ger VENICE mindre miljöpåverkan tack vare en lägre resursåtgång vid tillverkningen. Trots detta bibehålls kamerans goda egenskaper, som att den har god tålighet, är lätt att hantera och kan användas i många olika förhållanden.

Godkänn Youtube-cookies för att se videon

Gå till cookie-inställningar under och se till att aktivera YouTube-cookies under avsnittet ”Functional” (Funktionella cookies).

Se fler av våra produkter med miljöfunktioner
Bild för ”En tydlig vision för miljön”
En tydlig vision för miljön

Objektiv från Sony är kända för sina prestanda, och du kan använda dem till att fånga varje ögonblick, men det är innovationen som återspeglar vår miljömedvetenhet som gör dem riktigt unika.

Bild på produkter
Hållbarhet låter fantastiskt

Sony har som mål att minska användningen av ny plast med 10 % per produkt (exklusive förpackningar) jämfört med räkenskapsår 2018, i enlighet med vår miljöplan Road to Zero och Green Management 2025. Vi har förbättrat prestandan för återvunna material och använt dem i våra produkter i över tio år nu.

Bild på AIBO
AIBO

AIBO har fått en ny, revolutionerande förbackning. AIBO levereras insvept i en filtförpackning som skyddar den mot skador. Förpackningen består till 50 % av återvunna PET-flaskor.