Röster från medlemmarna i AX700-projektteamet

Nytt Handycam®
-flaggskepp för alla
filmskapande
proffs och entusiaster.

Träffa våra tekniker.

Professionella videokameror från Sony har länge varit högt ansedda på filminspelningsplatser som tv-studior och filmproduktioner. Nu förenar Sony avancerad teknik för videokamera och expertis i en enda konsumentmodell – och resultatet är FDR-AX700. Varför presenterar Sony den här högpresterande Handycam®-modellen – som nästan kan kallas för en proffsvideokamera – på den allmänna konsumentmarknaden? Vi har intervjuat medlemmar i utvecklingsteamen för att få ta del av deras kunskap och strävan.

Junichiro
Junichiro Tamagawa 

[Produktplanering]

Nobuhiro
Nobuhiro Onouchi 

[Produktdesign (Projektledare)]

Hitoshi
Hitoshi Ueda

[Programvaruteknik (AF)]

Koncept

Funktionalitet och design realiserar äkta filminspelningskapacitet som överglänser proffsen och tillgodoser amatörernas behov.

För det första, hur nådde AX700 sin avancerade utvecklingsnivå? Hur ser bakgrunden ut?
AX700

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

På sistone har tv-apparater med 4K blivit alltmer populära, och den allmänna användningen av filmredigeringsprogram ökar, vilket skapar dramatiska förändringar i den övergripande videoinspelningsmiljön. Amatöranvändare som har videoinspelning som hobby kräver höga prestanda och lätt hantering, viket gör professionella modeller förmånligare. Det innebär att gränsen mellan proffs och amatörer blir tvetydig. Tidigare introducerade Sony klart särskiljande kameror för allmänna användare och proffskameror för tv-sändningar och filmproduktioner. Men nu väljs bildbehandlingsprodukter ”gränslöst” av de båda typerna av användare. Till exempel används α-serien med sina digitalkameror med utbytbart objektiv och höga prestanda för allmänna användare även av professionella filmskapare. Så nu har vi introducerat tre videokameramodeller – XDCAM PXW-Z90 (kallas hädanefter ”Z90”), NXCAM HXR-NX80 (kallas hädanefter ”NX80”) och Handycam® FDR-AX700 (kallas hädanefter ”AX700”) – för att tillgodose behoven hos både proffs och amatörer.

Z90 och NX80 räknas som videokameror för professionellt bruk medan AX700 kategoriseras som en konsumentvideokamera som heter Handycam®. Dessa tre kameror är i själva verket som syskon som delar nästan samma bildkvalitetsprestanda. När det gäller specifika skillnader har Z90 och NX80 bekväma handtag för fotografering ur låga vinklar och enkel bärbarhet, medan XLR-anslutningar krävs för professionell användning. Dessutom erbjuder Z90 ännu en anslutning som stöder det professionella XAVC-formatet som är populärt i sändningsbranschen.

Vilket var målet med utvecklingen av AX700 i Handycam®-sortimentet?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
Produktplanering

FDR-AX100 (hädanefter ”AX100”) introducerades 2014 och var den tidigare Handycam®-paradmodellen. Kamerans stöd för 4K-videoinspelning och högkvalitativa bildbearbetningsfunktioner – som vackra foton som omvandlades till otroliga filmer – hyllades. AX700 överträffar sin föregångare, och förenar höga prestanda med nya användbara funktioner. När avancerade amatörer utforskar videoinspelning som en fullskalig hobby hör vi användare nämna att de önskar fler funktioner för att göra noggranna ändringar av inställningarna. Dessutom vill proffs som använder Handycam® som ett arbetsverktyg för bildbehandling ha riktiga proffsfunktioner. Vi tagit detta i åtanke vid utvecklingen av AX700.

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)] 

För att utveckla AX700 skapade vi ett blandat team med medlemmar av grupper som ägnar sig åt allmänna konsumentvideokameror till proffsvideokameror, och teamet förde projektet framåt. Denna typ av organisation – inte bara ett val av medlemmar från två team – var enastående. Vilket sorts team skulle vara perfekt med tanke på att vi satsade på en videokamera i proffskvalitet? Vi diskuterade saken och kom fram till att vi skulle välja designpersonal bland dem som ägnade sig åt professionella videokameror som nyckelpersoner och låna kunskap från konsumentkamerateamet för att hantera den nya kamerans utvecklingsutmaningar.

Nobuhiro Onouchi
Vilka typer av specifika behov riktar sig AX700 till?
4k

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering] 

Den vanligaste förfrågan från AX100-kunderna handlade om autofokus, och vi har lagt stor vikt vid AF-funktioner när vi utvecklade AX700. Kombinationen av en stor bildsensor av 1.0-typ och funktioner för 4K-inspelning kan fånga bilder med kort skärpedjup, men sådana prestanda kräver en utomordentligt exakt fokusering. Även om ett motiv verkar vara i fokus under videoinspelningen blir användarna ofta besvikna när de visar bilderna på en 4K-tv med stor skärm hemma när de ser att motivet inte är lika skarpt som förväntat. Kameran måste fokusera exakt på motiv hela tiden och vid rätt ögonblick eftersom motiv inte upprepar sig. Det kan låta som vanliga grundläggande prestanda, men vi måste se till att våra kunder kan lyckas med att föreviga motiv när som helst utan fel när värdefulla fotomöjligheter uppstår. Det var vårt främsta mål, och anledningen till att vi koncentrerade oss på AF-prestanda.

Har AX700 ärvt andra viktiga funktioner från videokameror för professionellt bruk?

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

Enkel hantering är avgörande, och menystrukturen och hanteringen är de största skillnaderna jämfört med Handycam®-modellerna. Med AX700 kan man göra noggranna ändringar av inställningarna, och vi har lagt stor vikt vid enkel hantering. Vi har ökat upplösningen i den elektroniska OLED-sökaren (EVF) och LCD-skärmen för att minska ögonens trötthet när man kollar bilder, och vi har utrustat AX700 med enheter som används i våra professionella videokameror. Vi har undersökt kameragreppets form under utvecklingen av AX700 för att garantera stabilitet vid inspelning, och satsat på hållbara standarder för proffsmodellerna för att möjliggöra krävande användning i tuffa miljöer.

oled-sökare lcd
Teknik

AF-hastighet i en α-kamera med utbytbart objekt visar nu sin fullständiga potential på filminspelningsområdet.

Berätta mer om autofokus i AX700 och hur utvecklarna gav det högst prioritet.
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)]

För första gången i Handycam®-videokamerornas historia innehåller AX700 snabb hybrid-AF-systemet för autofokusteknik, som fick sitt positiva rykte via Sony α-serien med utbytbart objektiv och kompakta Cyber-shot-digitalkameror. En funktion som är värd att lägga märke till är en ny AF med fasdetektion i kombination med AF med konventionell kontrast, som har utomordentliga autofokusprestanda – extremt snabb, precis och stadig spårning. Ytterligare en fördel är att LCD-skärmen visar kamerans fokus i en grön AF-ram.

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

När det gäller autofokus för stillbilder är det viktigt hur snabbt och exakt kameran kan fokusera på objektet. Vid videoinspelning däremot används en process för att omvandla en oskarp bild till skarp för inspelning av uttryck. I det här fallet garanterar inte nödvändigtvis snabb fokusering en bra filmbild. Vid filmproduktion väljs långsam men jämn fokusering ofta och medvetet för ett imponerade uttryck. I vissa fall är naturligtvis snabb och exakt autofokus viktigt vid videoinspelning, men en jämn fokuseringsrörelse och dess känsla av kvalitet är avgörande.

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)]

Med AF-teknik får du inte bara snabb utan även naturlig och behändigt jämn fokusering kombinerat med en bildsensor med AF med fasdetektion och en ny algoritm som har utvecklats exklusivt för videoinspelning. Hur växlar kameran sin aktuella fokuspunkt till nästa önskade motiv? Tack vare AF-systemet med fasdetektion som förutsäger det önskade motivet gör kameran en beräkning i efterhand av lämplig fokuseringshastighet för att uppnå en jämnt fokuserad filmbild. Därför har AX700 ett urval av sju olika fokuseringshastigheter.

Du nämnde autofokus med stadig kvalitet. Kan du berätta mer?
AUTOFOKUS

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)]

Absolut. Den stabila motivspårningen är ytterligare ett säljargument för AX700. Sammanlagt 273 AF-punkter med fasdetektion ger ca 84 % AF-täckning av hela bildområdet, och varje AF-punkt har betydelse för beräkningen av motivet i fokus. Därefter kombinerar systemet data från varje AF-punkt och identifierar användarens önskade motiv. Dessutom identifieras det angivna motivets storlek och rörelse så att det spåras stabilt.

Men stabil spårning krävs inte alltid. Om du [kameraanvändaren] till exempel plötsligt stöter på en ny situation – ditt barn ramlar plötsligt in i bilden medan du filmar ett landskap – kan du känna för att byta fokus till barnet. I en annan situation kanske du inte behöver stabil spårning eftersom du snabbt ändrar önskad riktning för kameran men vill istället ha en snabb övergång från ett fokuserat motiv till ett annat. Därför har AX700 AF-känslighet vid motivväxling. Användaren kan välja en av fem nivåer av känslighet för att växla från ett motiv till ett annat – från RESPONSIVE (rörlig) till LOCKED ON (låst). Kameran har fem nivåer för AF-spårningens djupräckvidd från WIDE (bred) till NARROW (smal). Med dessa anpassningsbara funktioner kan kameraanvändaren fånga bildens uttryck precis som det var tänkt.

En ny algoritm spelar också en viktig roll vid bedömningen av motivväxlingen. Dessutom krävs en mycket sofistikerad justeringsfärdighet för att göra många olika inställningsanpassningar. Både som en medlem av utvecklingsteamet på Sony och som privatperson har jag fått mycket kunskap inom området. Den nya kameran har vad jag anser är nödvändigt plus mina idéer från tiden då jag var ansvarig för utvecklingen av AF med fokusyta och fasdetektion för α-kameror med utbytbart objektiv. Jag vill ge användarna möjligheten att spela in olika typer av filmer med olika inställningsmönster. Därför undersökte jag många justeringsmönster många gånger och kom slutligen fram till resultatet jag ville ha.

Så AX700 kan hantera olika inspelningsförhållanden och behov. Har du några förslag på hur du vill att användarna testar kameran?
Hitoshi Ueda

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)]

I Japan tar många kameraanvändare bilder av tåg. Men tåg åker inte förbi ofta. Med begränsade fotomöjligheter är det svårt att fånga tågen med bra skärpa vid manuell fokusering, och det är särskilt svårt när man skapar tågfilmer i 4K-kvalitet som kräver avancerade fokuseringstekniker. I sådan inspelningsförhållanden ger AX700 snabb hybrid-AF för mycket effektiva resultat. I andra situationer som inspelning på proppfulla arenor med mängder av komplicerade rörelser är den stadiga AF-inställningen mycket användbar.

Enhet

Styrkan hos Sony grundar sig på intern utveckling av alla större enheter. Det gör att vi kan leverera en blandning av de bästa lösningarna och den bästa tekniken.

Så snabb hybrid-AF ger klar skärpa för att maximera 4K-kvaliteten. Kan du nu förklara försäljningsargumenten för 4K-film?
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

AX700 har en staplad Exmor RS™ CMOS-sensor av 1.0-typ. Bildsensorns design är en kretsstruktur i lager (staplad) som möjliggör snabb signalbearbetning och bildpunktsbearbetning i olika lager, vilket leder till snabb dataläsning. Förutom att det bidrar till bättre bildkvalitet minskar det distorsion i bilden som orsakas av fenomenet med rullande slutare.

Den här Exmor RS CMOS-sensorn kombineras med den snabba BIONZ X-bildprocessorn för naturliga nyanser och uttryck via struktur; ZEISS® Vario Sonnar T*-objektiv med egenutvecklat AA-objektiv (avancerat asfäriskt) av Sony av tunn typ för fantastisk återgivning över hela bilden och en algoritm som har utvecklats internt för att erbjuda bilder av mycket hög kvalitet. De här ”fyra grundbultarna” – bildsensor, bildprocessor, objektiv och algoritm – möjliggörs av nära samarbete och mycket sofistikerad intern utveckling på Sony. Det här är verkligen styrkan hos Sony.

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Den här Exmor RS CMOS-sensorn är kombinerad med en snabb BIONZ X-bildprocessor för naturliga nyanser och uttryck av struktur. ZEISS® Vario Sonnar T*-objektiv inklusive Sonys egna tunna objektiv av AA-typ (avancerad asfärisk) för fantastisk återgivning över hela bilden och en algoritm som har utvecklats internt för att erbjuda bilder av mycket hög kvalitet. De här ”fyra grundbultarna” – bildsensor, bildprocessor, objektiv och algoritm – möjliggörs av nära samarbete och mycket sofistikerad intern utveckling på Sony. Det här är verkligen styrkan hos Sony.

bionz x
Ingår nu 4K HDR (kallas hädanefter ”HDR”) för att göra 4K-filmer så attraktiva som möjligt?
HDR

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

För det första kanske du undrar vad HDR är. Kortfattat levererar HDR bilder som liknar människans uppfattning av verkligheten. Jämfört med vanliga tv-apparater uppnår den här tekniken bredare dynamiskt omfång med subtilare nyansomfång. Vackra bilder hänger inte bara på fantastisk bildupplösning, utan på en mängd olika element. Vi har tittat på HDR i vår jakt på en bred färgskala och färgåtergivning, perfekta nyansomfång från högdagrar till skuggade delar och bilder som människor upplever som vackra.

HDR-kompatibla tv-apparater krävs för HDR-film, och antalet 4K HDR-kompatibla tv-apparater ökar i rask takt. Med tanke på den växande marknaden bestämde vi oss för att skapa en filminspelningsmiljö där användarna kan skapa HDR-filmer och genast se dem på HDR-kompatibla tv-apparater utan komplex redigering. Sony har redan introducerat professionella HDR-kompatibla videokameror, och den experttekniken finns i AX700. Medlemmar i det professionella kamerateamet deltog faktiskt i utvecklingen av AX700. Vi hoppas att AX700-användarna njuter av att se sina filmer på den 4K HDR-kompatibla BRAVIA-tv:n för att totalt insupa 4K HDR-filmernas skönhet på stor skärm. Obs! För att visa HDR-filmer kan användarna ansluta AX700 till en HDR-kompatibel (HLG) tv från Sony via USB. Vid anslutning via HDMI krävs ytterligare en tv-inställning.

4K HDR-kompatibel
Användbarhet

Vi bemöter förfrågningar om praktiska menyer och tillbehör och tillhandahåller design som hjälper användarna att välja och använda alternativen snabbt och enkelt.

Hur hjälper Sony sina användare att få in mer passion i sin videoinspelning, förutom att erbjuda förstklassig bildkvalitet och många olika uttryck?
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Nu finns det många sätt att spela in film. Men eftersom AX700 är en videokamera bör den erbjuda störst bekvämlighet för att spela in film. Målet var att göra AX700 till det bästa valet för enkel hantering eftersom vi tror att våra kunder förväntar sig och ser fram emot det.

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

Vi ville därför uppnå en användningskänsla som användarna kan njuta av, som om kameran var en del av kroppen. AX700 har utformats med syftet att kunderna ska kunna fånga bilder enkelt som det var tänkt, utan krångel. Med det i åtanke använde vi genialisk design – som viktbalans som användarna märker av när de håller i kameran när de ska filma, i enkelheten när de trycker på knappar och enkel menyhantering. Till exempel har AX700 fått en något större storlek än AX100. Det leder till en större greppdesign som är vanligare bland professionella videokameror som ger proffsen lätt hantering. På grund av det kan användarna stadigt hålla i kameran och smidigt hantera små justeringar av zoomhastighet till exempel. Objektivets zoomring är till exempel väl anpassad till fingrarna så att användarna kan få en exakt användning. Jag vill att användarna ska märka de här subtila funktionerna.

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Trots att konsumenterna brukar ta sig tid att jämföra specifikationer ägnade vi oss inte bara åt faktiska specifikationer utan även känslorna när produkten används. Vi ville ge användarna chansen att skapa film bekvämt och möjligheten att verkligen koncentrera sig på inspelningen. Den elektroniska sökaren och LCD-skärmen har till exempel utvecklad precision, och ger tillförlitlig kontroll över fokuseringen och gör det möjligt att ändra inställningar och hantering utan problem. Vi har nämnt ökad upplösning för den elektroniska sökaren och LCD-skärmen och noterade att gröna rutor indikerar fokusområdena för AF-sensorn med fasdetektion. Men eftersom de här gröna indikatorerna visas på den önskade fokuseringspunkten kan de vara störande om de blinkar medan användaren rör sig runt motivet. Därför diskuterade vi antalet, storleken och färgen på rutorna, inte bara med programteammedlemmar utan även designers, innan vi bestämde oss.

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

Peakingfunktionen, som visar fokusområdet vid inspelning med manuell skärpa, är avsevärt förbättrad. Till och med för högupplösta 4K-filmer går det att hantera fokuseringen manuellt med önskad precision, eftersom vi har undersökt systemet för att garantera att kamerans fokusområde visas tydligt. Vi är säkra på att kunderna kommer att bli nöjda. Det är en stor fördel som möjliggörs av LCD-skärmen och den elektroniska sökarens förbättrade upplösning.

Vi har lagt till enheter med höga prestanda som motsvarar enheter i videokameror för professionellt bruk i designen. De främsta exemplen är den elektroniska sökaren och LCD-skärmen, som vi verkligen hoppas ska tillgodose kundernas höga förväntningar. Jag tror att hög kostnadseffektivitet är en stor del av lockelsen med AX700.

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Som en reaktion på användarnas feedback om AX100 har vi sett till att AX700 har massor av praktiska funktioner för att spela in film, däribland en stor zoomknapp och en dubbel kortplats som gör att användarna kan sätta i två SD-kort samtidigt. 

Det finns mycket att säga om användargränssnittet, eller hur?
meny

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

Menyalternativen har ökat avsevärt. Men om en meny blir för komplicerad är en sådan ”förbättring” meningslös. Därför finns sex anpassningsbara knappar på kamerahuset som ger användarna snabb åtkomst till funktionerna. Knapparna går att ställa in i förväg så att användaren kan välja vanliga menyalternativ bland över 40 valbara alternativ.

Om användaren har ställt in en ”snabbmeny” för någon av knapparna kan han eller hon styra och justera inställningar som bländartal, ISO-känslighet och slutartid via korsknappar. Dessutom går det att göra sådana inställningar med enbart högerhanden, så att vänsterhanden kan göra annat.

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)]

När en fotograferingsplats utomhus är för ljus för att det ska gå att se LCD-skärmen föreslår jag en kombinerad användning av den elektroniska sökaren och korsknappen, som fungerar bra ihop.

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Här kommer en till fördel. Även om menyfönstret visas på LCD-skärmen täcker inte menyn hela skärmen. Många proffsanvändare ogillar funktioner som skymmer det kameran fotograferar. Det här användargränssnittet tillgodoser behoven hos personer med erfarenhet av professionell kameraanvändning.

Meddelande

Det finns en uppsjö sätt att skapa spännande filmer. Vi hoppas att AX700 ska locka så många människor som möjligt.

Kan du berätta hur inspelningsfunktionerna slow- och quickmotion och superslowmotion utökar mängden filmuttryck?
Super Slow Motion

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Bland mängder av sätt att filma har AX700 två särskilda lägen för ”tidsuttryck”. Tack vare Exmor RX CMOS-sensorn är en sådan funktion läget för superslowmotion, som gör att kameran kan spela in bilder vid 960 bilder/s. Det gör att AX700 kan spela in upp till 40x slowmotion-filmer. Det är en funktion som tidigare bara fanns i dyra professionella videokameror för bara några år sedan. En annan sådan funktion är slow- och quickmotion-läget, som gör att användaren kan välja en bildhastighet mellan 120 och 1 bild/s. Eftersom slowmotion-tekniken ofta ses på tv är många bekanta med den. Tekniken quickmotion binder samman en serie stillbilder som tagits i intervaller för att producera en film som verkar gå framåt i hög hastighet. Kameran fångar intressanta ögonblick i varje bild. Jag hoppas att du och många andra kommer att ta del av den här effekten.

Jag har hört att AX700 målsegment inte är kön- eller familjespecifik utan riktar sig mot användare som är nogräknade när det gäller videoinspelning. Berätta det här för de filmentusiasterna.
Junichiro Tamagawa

Junichiro Tamagawa
[Produktplanering]

Nu ägnar sig inte bara proffs, utan även vanliga användare åt att spela in film och ta del av produktionen av inspirerande videofilmer. Och nu kan de förverkliga sina alster via sociala nätverk och dela dem över hela världen. Jag föreställer mig att sådana filmproducenter – däribland användare som tänker spela in film med AX700 – har ett engagemang för videoinspelning och sina verk. Jag vill fortsätta att utveckla produkter och hålla de här entusiasternas brinnande låga igång. Visa och dela dina AX700-filmer med publiken där ute. Jag ser fram emot att se filmer som drar nytta av otroligt vackra autofokuseffekter. 

Hitoshi Ueda
[Programvaruteknik (AF)] 

Den här gången såg jag många utmaningar angående utvecklingen av snabb hybrid-AF, och jag är nöjd med att vi gav AX700 ett generöst utbud av tekniska framsteg och rekommenderade funktioner. AX700 återspeglar Handycam®-arvet som gör att användarna omedelbart kan spela in snygga filmer utan krångel, utan att ändra standardinställningarna. Ändå är kamerans största tillgång dess anpassningsmöjligheter, som tillgodoser olika krav på en professionell videokamera och utökar inspelningsfriheten. Jag vill att du fullständigt utnyttjar flexibla inställningar utifrån dina behov i många olika inspelningsförhållanden. Ju mer du använder kameran, desto mer kommer du älska den.

Hitoshi Ueda
Nobuhiro Onouchi

Nobuhiro Onouchi
[Produktdesign (Projektledare)]

AX700 är resultatet av signifikant kamerainnovation med en Handycam®-paradmodell med enorm passion för att fånga proffsfotografers och amatörfotografers drömmar. Jag vill att potentiella användare ska plocka upp den, röra vid den, känna den och använda den för att se dess äkta potential. Den här kameran ger dig bilder som är mycket jämnare och mer häpnadsväckande än du någonsin trodde.