Ett bra val för örat och miljön

Utformad för framtiden

Ljudprodukter från Sony är konstruerade för förstklassigt ljud, med miljön i åtanke.
I och med Green Management 2025-målen siktar vi på att minska användningen av ny plast i alla våra produkter och förpackningar.

Miljövänliga produkter 

Vi tar ljud och miljö på allvar

Återvunnen plast används för att minska mängden nytt material som används för Sony Home Audio-produkter.
Valet av material påverkar framför allt ljudkvaliteten, så vi har lagt flera år på att utveckla en unik, återvunnen plast som är både miljöanpassad och leder ljud på ett sätt som möjliggör högkvalitativa ljudprodukter.

Utveckling av återvunnen plast

Vi utvinner vår återvunna plast ur skivor och vattenkylarflaskor.
Filmer och beläggningar avlägsnas från plasten som ska återvinnas och blir basmaterialet. Vi ville inte kompromissa med ljudkvaliteten och testade mängder av kombinationer för att hitta den bästa lösningen för våra ljudprodukter.

[1] Skivor  [2] Vattenflaskor  [3] Strimling  [4] Återvunnen polykarbonatplast  [5]  Blandning med ny plast och andra tillsatser  [6] Pellets

Bild på en soundbar ovanför två stapeldiagram som anger att användningen av ny plast har minskat med 65 %.
Mindre ny plast i soundbarer

Våra nya soundbar har komponenter av återvunnen plast. Därför innehåller den cirka 65 % mindre ny plast än tidigare modeller.

[1] 2021 års modell. [2] 2024 års model.

Återvunnet material

Det material som används i våra produkter, som BRAVIA Theatre Bar 9 och BRAVIA Theatre Quad, är återvunnet från PET-flaskor.
Materialet har noggrant valts ut för optimal ljudkvalitet, design, struktur och färg.

Miljövänliga förpackningar

Vi arbetar med att minska mängden plast i förpackningarna genom att utnyttja återvunna pappersmaterial för dämpande skydd och inlägg samt genom att använda pappersbaserade handtag.

Mindre ny plast i nya soundbarkartonger

Förpackningskartongen till vår nya soundbar består av 95 % mindre ny plast än tidigare modell. Vi har även minskat utskriftsmängden, vilket har lett till 60 % minskad bläckanvändning. Vårt mål är att skapa förpackningar som är både miljöanpassade, slitstarka och eleganta utan att kompromissa med funktionaliteten.

[1] 2021 års modell  [2] 2024 års modell

Bild som visar en förpackningskartong till en soundbar och två stapeldiagram som visar att 65 % mindre ny plast används.
Bild av naturliga förpackningsmaterial till vänster och en förpackning från Sony till höger.
Original Blended Material från Sony

Vi fortsätter att öka användningen av vårt miljöanpassade pappersmaterial, Original Blended Material, i förpackningen till HT-AX7. Original Blended Material är ett miljöanpassat papper tillverkat av bambu, sockerrörsfibrer och återvunnet papper.

Intervju med utvecklaren

Porträtt av Yuko Fujihira som blir intervjuad.
Yuko Fujihira

Sony Corporation, Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Acoustic Design Division, Design Dept. 2

Vi har arbetat med användningen av återvunnen plast inom hemmaljud sedan 2010. Vi har förbättrat prestandan för att komma upp i samma nivå som ny plast och arbetat med designaspekter så att den återvunna plasten faktiskt kan användas i produkter. År 2016 utvecklade vi en återvunnen plast med hög ljudkvalitet som används i interna komponenter i våra produkter.

 Vi behövde dock utöka användningsområdet ytterligare för att använda återvunna plaster i större skala. Materialet som vi nyligen har utvecklat är brandhämmande. Under utvecklingsprocessen ville vi undersöka hur nära vi kunde komma ljudkvaliteten i de material som vi tidigare använde. Genom att undersöka många konfigurationer, utveckla massvis med prototyper och utföra hållbarhetstester, kunde vi skapa ett material som uppfyllde kraven för ljudkvalitet och fysiska egenskaper för produkten.