Återvinning och en bättre lyssnarupplevelse

Att öka användningen av återvunnen plast är en del av vår miljöplan med syfte att uppnå noll miljöpåverkan. Sony har tagit fram en ny sorts återvunnen plast som tack vare sina högkvalitativa ljudegenskaper bidrar till ökad användning av återvunnet material i ljudprodukter.

Vi antar utmaningarna

Sony använder återvunnen plast i allt fler produktkategorier. Vi strävar hela tiden efter bästa möjliga användarupplevelse, och de höga förväntningar som användarna har på våra produkter har inspirerat oss att ta fram en ny sorts högkvalitativ återvunnen plast för våra ljudprodukter. 

Vår passion är teknik – och att använda återvunnen plast

När våra ingenjörer utvecklade det här materialet var målet både förstklassig ljudkvalitet och miljömedvetenhet. Se intervjun med de inblandade för att upptäcka de faktorer som låg bakom innovationen.

Förbättrad ljudkvalitet och 65 % återvunnet material

En typ av återvunnen plast som används av Sony består av 65 % återvunnet material. Den nya återvunna plasten håller även den samma höga nivå. Samtidigt förbättrar vi ljudkvaliteten genom att testa nya kombinationer och tilläggsmaterial.

Cirkeldiagram över sammansättningen hos återvunnen plast från Sony.
Bild på den återvunna plastens sammansättning

Cirkeldiagram A=återvunnet material, B+C=nytt basmaterial.

Strukturen i den nya återvunna plasten från Sony.
Strukturen i den nya återvunna plasten

Den förstorade bilden visar att plasten har en struktur som liknar strukturen hos nytillverkad plast.

Garanterad stöttålighet

Produkter som ska kunna användas i olika situationer måste vara stöttåliga. Den nya återvunna plasten har en stöttålighet som är jämförbar med den för nytillverkad plast.

Plast för återvinning.
Material som först och främst är tillförlitligt

Vi använder endast specifika oanvända produkter för vårt nya återvunna plastmaterial och säkerställer på så sätt stabil materialtillgång, god produktivitet och hög kvalitet. Det återvunna materialet kan på så sätt leverera förstklassigt ljud.

Ytterligare sida med teknik från Sony