Förpackningar för vår planet

Som en del av arbetet med att bevara resurser strävar Sony efter att kraftigt minska den mängd plast som används i förpackningarna till hörlurarna. 

Initiativ 1

Från plast- till pappersförpackning
Minskning av plastinnehåll med 90 %

Som ett led i våra breda insatser att förnya utformningen byter vi den yttre förpackningen för befintliga modeller och går från plast till papper. I synnerhet har den yttre förpackningen till MDR-EX15AP designats om för att minska den totala plastanvändningen från ungefär 96 % till mindre än 5 %.

Bild som förklarar jämförelsen av plastanvändning
Nivåer av plastanvändning i jämförelse

[1]  Innan den nya utformningen  [2]  Efter den nya utformningen

Bild på två produktförpackningar: innan och efter den nya utformningen
Övergripande bilder av MDR-EX15AP-förpackning

[1] Innan den nya utformningen  [2] Efter den nya utformningen

Mindre plast för enklare återvinning

Till själva kartongdesignen användes tidigare PP-laminering (plast), vilket förhindrade återvinning. Den har ersatts med en nötningsbeständig lack som möjliggör återvinning av kartongen. 

[1]  Process med PP-laminering av pappersyta
[2]  Applicering av UV-lack med utskriftsteknik

Illustration

Initiativ 2

Förpackningar med mindre plast

Hållbarhet var ett av temana för produktdesignen för WF-1000XM4, och därigenom uppnådde vi den första betydande minskningen av plastförpackningar till vår hörlursserie. Polyetenpåsar och blåsförpackningar för öronsnäckor och kabel ersattes med papper, vilket var första gången som ett pappersfack användes i hörlursserien. Det reptåliga EVA-materialet och isoleringsfilmen som tidigare tillverkats av plast har också ersatts med pappersmaterial.

Sony Original Blended Material

Vår innovativa förpackning av blandpapper är designad för äkta hållbarhet, från produktion till återvinning. Med undantag för etiketten är förpackningen till WF-1000XM4 helt tillverkad av Sony Original Blended Material.

Bild med en karta över källorna till materialen
Ursprung och produktion

Återvunnet papper och hållbart skogsbruk har använts för produktionen

Bild på pappersmaterial
Material

Mångsidiga förpackningskomponenter skapas med blandmaterialet, vilket möjliggör enkel och lättillgänglig återvinning

Keita Sakane

Elansvarig chef

Mobile Product Business Division,
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Porträttbild på elansvarig chef

För tre år sedan när jag blev ansvarig för den här modellen var jag bekymrad över det tomma utrymmet i förpackningen och tjockleken på instruktionshandboken, och jag vill förbättra detta. Genom marknadsundersökningar i New York förstod vi att enkel information på förpackningen hjälper kunderna att uppskatta kvaliteten hos produkten, och det faktum att folk sa att de ville köpa produkter som har designats på ett miljömedvetet sätt var mycket motiverande för oss.

Teamet övervägde att minska det tomma utrymmet i förpackningen och även de uttryck som användes i instruktionshandboken. Det finns kostnadsfrågor kring användning av miljövänliga material, men vi kunde lösa dessa genom att reducera storleken på hela produkten och utrymmet i förpackningsmaterialet. Jag tror att reduceringen även minskar miljöpåverkan under frakten.
Jag är stolt över att vi lyckades skapa en produkt som inte bara gör våra kunder nöjda, utan även är skonsam för miljön. Jag skulle vilja tacka alla inblandade för deras samarbete under coronaviruspandemin.

Porträttbild på mekanikansvarig chef
Katsuro Hashimoto

Mekanikansvarig chef

Mobile Product Business Division,
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Jag har arbetat med många hörlursförpackningar för Sony, men jag tycker att den ”100 % plastfria förpackningen” till WF-1000XM4 är någonting helt nytt för Sony, och kanske även en branschledande miljöåtgärd.
Fram tills nu har det alltid tagits för givet att det finns plast i förpackningarna, men regeln i det här fallet att förpackningen måste vara 100 % plastfri gör designen avsevärt mycket svårare.
Genom att diskutera idéer och lösa ett problem i taget har vi till slut lyckats ta fram en förpackning helt utan plast.
Vi vill fortsätta att tillverka miljömedvetna förpackningar i framtiden.