Fullständig hänsyn till miljön

En sund miljöplan

Våra hörlurar är utformade för design och ljud av hög kvalitet samt med miljön i åtanke. Inom ramen för miljömålen Green Management 2025 fortsätter Sony att skapa en miljöanpassad utveckling för både produkter och förpackningar.

Utveckling av återvunnen plast

Utmaningar med återvunna material

Plastmaterial som ska återvinnas är ofta målade eller färgade, vilket gör dem olämpliga för användning i dekorativa delar.
För att lösa det här problemet anskaffar vi opigmenterade industriella restprodukter från bildelar som vi noggrant sorterar efter färg och sedan använder till en stor mängd delar.

[1]  Insamling av industriavfall från bildelar   [2]  Sortering av delarna (t.ex. symboler, dörrknappar)   [3]  Strimling   [4]  Pelletisering   [5]  Färgning

Egenskaper hos återvunnen plast

Om du börjar med opigmenterade pellets minimeras tillsatserna som krävs i färgningsprocessen. Det gör att mer än 85 % återvunnet material kan användas i vår plast och upp till anmärkningsvärda 98 % för svarta material.

Foton på opigmenterade och pigmenterade pellets
Opigmenterade pellets (v.) och pigmenterade pellets (h.)

Utveckling av det tillgängliga utbudet av färgvariationer i produkterna

Cirkeldiagram som visar andelen återvunnen ABS och använda tillsatser
Uppnå en hög andel återvunnet innehåll

[1] Återvunnen ABS, mer än 85 % [2] Tillsatser

Foton som visar hörlurshöljen och förpackningar
Utvidgning av återvinningen i hela sortimentet

Vi har lyckats inkorporera återvunnen plast i höljet på nya modeller (WH-1000XM5, LinkBuds och LinkBuds S). Och det här är bara början. Vi planerar en mycket bredare användning av återvunnen plast i våra hörlurar från och med nu.

Hållbar förpackning

Vår kampanj för hållbara förpackningar innehåller flera nya och aktuella initiativ.

Initiativ för nya modeller
Mot ett tidigt förverkligande av vårt mål

Med Green Management 2025-målen ska all plast i förpackningarna till nydesignade mindre produkter elimineras fram till 2025. Med en ny hörlursdesign från Sony utvidgar vi vår användning av hållbara förpackningsmaterial, och vi strävar därmed efter att uppnå det här målet före målåret.

Infografik kring ett tidigt förverkligande av utfasningen av plast
Kombinerade bilder av pappersavfall, sockerrörsavfall och bambumaterial i petriskål och förpackning av Sony Original Blend Material
Hållbara pappersmaterial

Vi fortsätter göra framsteg gällande införandet av vårt hållbara papper, Original Blended Material, i förpackningar till vår flaggskeppsmodell av hörlurar, 1000X-serien i (WF-1000XM4 och WH-1000XM5). Original Blended Material är ett hållbart papper tillverkat av bambu, sockerrörsfibrer och papper som återvunnits efter användning.

Vi presenterar förpackningen till WF-1000XM4 och WH-1000XM5

Bild på förpackningar tillverkade med Sony Original Blend Material

WF-1000XM4-förpackningen innehåller Original Blended Material för alla delar av förpackningen, med undantag för etiketten

Foto som visar en förpackning och en präglad Original Blended Material-logotyp

WH-1000XM5-produktförpackningen innehåller Original Blended Material

Befintliga produkter är inget undantag

Som ett led i våra breda insatser att förnya utformningen byter vi den yttre förpackningen till befintliga modeller och går från plast till papper.
Förpackningen till varje modell minskar plastanvändningen med mer än 90 %.

Bild som förklarar jämförelsen av plastanvändning
Plastanvändning i jämförelse

[1] Innan den nya utformningen  [2] Efter den nya utformningen

Bild på två produktförpackningar: innan och efter den nya utformningen
Övergripande bilder av MDR-EX15AP-förpackning

[1] Innan den nya utformningen  [2] Efter den nya utformningen

Mindre plast för enklare återvinning

Till själva kartongdesignen användes tidigare PP-laminering (plast), vilket förhindrade återvinning. Den har ersatts med en nötningsbeständig lack som möjliggör återvinning av kartongen.

[1] Process med PP-laminering av pappersyta
[2] Applicering av UV-lack med utskriftsteknik

Illustration
Intervju
Porträttbild på intervjuperson
Makoto Kawabata

Sony Corporation,
Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Mobile Product Business Division, Mobile Product Mechanical Design Department

Inom ramen för miljöplanen Road to Zero strävar Sony Group efter att minimera resursanvändningen och har redan ägnat sig åt att inkorporera återvunnet material i hemmaljudprodukter och andra produkter under en längre tid. Vad gäller ABS-plast, den plast som huvudsakligen används i hörlurar, har bristen på återvunnet material på marknaden med hög kvalitet och en hög återvinningsgrad saktat ned införandet av återvunna material. Därför har vi beslutat att utveckla en återvunnen ABS-plast som är enkel att använda och har en hög andel återvunnet innehåll.

I samarbete med partnerföretag har vi nyligen utvecklat återvunnen ABS-plast som möjliggör olika färgningsmöjligheter utan att lägga till ny plast genom att exakt sortera opigmenterade ABS-restprodukter efter färg. Med LinkBuds har vi försökt att skapa ett elegant utseende motsvarande ny ABS-plast, vilket var svårt att uppnå med konventionell återvunnen ABS-plast.

Vi har börjat införa den här återvunna ABS-plasten i många hörlursmodeller. Vi kommer att fortsätta att vidta ytterligare åtgärder i linje med Road to Zero-planen.

Mio Nakanishi

Sony Corporation,
Home Entertainment & Sound Products Business Group, 
Mobile Product Business Division, Mobile Product Planning Department

Porträttbild på intervjuperson

Sony håller på att genomföra ändringar i sina hörlurar, både nya modeller och produkter som redan finns på marknaden, med syfte att eliminera all plast från förpackningarna. Att minska mängden plast i förpackningarna till noll för alla produkter är ingen enkel uppgift, eftersom det är kostsamt och förpackningens funktion skiljer sig åt beroende på produktegenskaper, försäljningsvillkor och kunder. Vi hade dock tilltro till att vi kunde skapa en förpackning som uppfyllde miljökraven utan att kompromissa med funktionalitet eller utseende, just tack vare att Sony har miljöaspekterna i åtanke redan från produktutvecklingsfasen.

Den nya modellen WH-1000XM5 har det Sony-utvecklade pappret Original Blended Material i produktförpackningen och är den första modellen med Original Blended Material-logotypen. Utformningen har ändrats avsevärt från den tidigare modellen WH-1000XM4, med en förpackning som har till syfte att förmedla ett ökat miljötänkande.

 För att hållbarhetscykeln ska kunna genomföras samtidigt som produkter tillverkas tror vi att det också är nödvändigt att få kunderna att återvinna produkterna för att sluta cykeln. Vi kommer alltid att under produkttillverkningen beakta vilken typ av produkter som är lämplig att tillverka med avseende på planeten.