Xperia™: förpackningsinitiativ med miljön i åtanke

Vilka produkter och tjänster som finns varierar mellan olika områden.

Vi arbetar för att eliminera alla plastförpackningar och gå steget längre

Med start i april inbegriper Green Management 2025 (GM2025) ett antal miljömål på medellång sikt 2021 som utgör en del av miljöplanen Road to Zero på Sony. Genom GM2025 ska plasten i förpackningarna till våra bärbara produkter stegvis reduceras tills vi helt får bort all plast.

Utveckling av förpackningen

Mot plastfria förpackningar

Enskilda förpackningar, inklusive produktförpackningar och brickor, använder nu vårt Original Blended Material.

Bild på tre huvudkomponenter i Original Blended Material från Sony: bambu, sockerrör och återvunnet papper.
Vad är Original Blended Material?

Original Blended Material är ett pappersmaterial som har utvecklats av Sony och tillverkats av växter med kort växtperiod och av återvunnet papper. Det passar för flera olika typer av förpackningar.

Mindre plast i yttre förpackning

Vårt mål: eliminera plastförpackningar

Shinji Kitazawa

Förpackningsdesigner
Sony Corporation, 
Product Technology Center

Porträttbild på förpackningsdesignern Shinji Kitazawa

Vi har lyckats eliminera plasten från förpackningen. Den pappersbaserade förpackningen uppfyller två syften: för det första låter den oss använda befintliga material samtidigt som funktionaliteten bibehålls och sedan minskar den kasserings- eller återvinningsbördan då materialet består av endast ett pappersmaterial. 

Vi är glada över att vi har lyckats eliminera plasten i våra förpackningar. Men eftersom förpackningens form inte ändrades trots en förändring i material var det svårt att med blotta ögat uppfatta skillnaden genom att bara hålla i den. Därför investerade vi avsevärd tid och kraft åt att samla in information och hitta ett bättre sätt att effektivt förmedla vårt miljöbudskap till våra kunder. 

Under den här processen har Sony-utvecklade Original Blended Material (OBM) spelat en viktig roll för att förmedla vårt budskap. Materialet, som har papperets grundläggande egenskaper, precisionstillverkades av noggrant utvalda material och bibehåller sin naturliga struktur utan färgning. Genom att dra nytta av OBM:s unika egenskaper lanserade vi ett nytt designkoncept: ”En förpackning som syns, känns och som levererar vårt budskap”. Och vi skapade ett nytt yttre utseende med en mjuk och naturlig känsla. 

OBM-förpackningen har tjänat som grund för vår kommunikation genom att förkroppsliga vår vision om att skapa en framtid där kunderna aktivt kan engagera sig i miljön tillsammans med oss.

RELATERADE PRODUKTER