Xperia™: mot förpackningar utan plast

Vilka produkter och tjänster som finns varierar mellan olika områden.

Arbete mot att ta bort alla plastförpackningar

Med start i april inbegriper Green Management 2025 (GM2025) ett antal miljömål på medellång sikt 2021 som utgör en del av miljöplanen Road to Zero på Sony. Genom GM2025 ska plasten i förpackningarna till våra bärbara produkter stegvis reduceras tills vi helt får bort all plast.

Få bort plast från förpackningen till Xperia

[1]   Siffrorna anger mängden plast (procent av vikten) som används i enskilda förpackningar för globala modeller.
[2]  Förändringar mellan 2018 och 2019: Plastbrickan ersattes av en bricka av pappersmassa/ plastskivor ersattes av kartong.
[3]  Förändringar mellan 2019 och 2020: Lådans konstruktion ändrades/mängden material som användes minskades, inklusive plast (framför allt PP-film). 
[4]  Förändringar mellan 2020 och 2021: Filmlamineringen på lådans yta byttes ut mot lack/plasten runt USB-kabeln byttes ut mot papper/filmlamineringen i plast på klisterlappens yta byttes ut mot lack.

Utforma skyddande och funktionella förpackningar utan plast

Få bort engångsplast

Ny syn på och bortskaffande av skyddsförpackningar i plast

Som en del av vårt hållbarhetsarbete minskar vi användningen av plast i förpackningar genom att ta bort plastkomponenter eller byta ut dem mot pappersmaterial. Vi byter till exempel ut plastlaminering mot en nötningsbeständig lack för Xperia 1 III och byter ut plasten runt USB-kablarna mot papper.

[1] Plastlaminering → Nötningsbeständig lack    [2] Plastfilm → Papper    [3] Plast → Kartong eller pappersmassa
[4] Klisterlapp    [5] Papper runt USB-kabeln

Bild på papper som ska återvinnas
Noggrant utvalt material för att undvika blekning

Brickorna i smartphone-förpackningarna formpressas av pappersmassa från fabriker i en specialtillverkad form. Pappersmassan som används är noga utvald för att ge den rätta vita färgen utan att behöva blekas.

Minska mängden plats i yttre förpackning

Behålla produktens skydd och förpackningens funktionalitet

[1] Plast → Papper    [2] Plastbricka har tagits bort

Arbete mot att få bort plastförpackningar

Tomoyuki Nishizaki

Förpackningsdesigner
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Product Development Division, Product Design Department

Porträttbild på förpackningsdesigner

Miljömedvetenheten ökar. Föroreningar i hav som orsakas av felaktig hantering av engångsplast har uppmärksammats i media den senaste tiden, och det är en prioritet inom de nya miljömålen på medellång sikt (Green Management 2025) på Sony att minska antalet plastförpackningar. Miljömedvetenhet har länge varit ett av våra teman för Xperias förpackningsdesign. Vi arbetar med att ta bort eller byta ut Xperias förpackningsmaterial i plast, samtidigt som förpackningarna bibehåller tillräckligt hög kvalitet. För 2019 års modell bytte vi till exempel ut den gjutna plasten mot förpackningsbrickor i formpressad pappersmassa. På så sätt tog vi bort plasten från förpackningen samtidigt som vi kunde behålla uppackningsupplevelsen. Vi i Mobile Communications Business Group arbetar med att få bort alla kvarvarande förpackningsmaterial i plast de närmaste åren.

RELATERADE PRODUKTER