BRAVIA – hållbarhet i varje scen

Den ständigt växande efterfrågan på större tv-skärmar medför även risken för större användning av resurser och energi. Våra hållbarhetsmål bidrar dock till effektivitetsvinster från produktutvecklingsfasen hela vägen till tv-tittandet.

En uppslukande upplevelse med miljöhänsyn

Med BRAVIA får du de mest uppslukande tv-upplevelserna och otrolig design tillsammans med innovation som bidrar till att minska miljöpåverkan genom att bidra till reducerad strömförbrukning och mindre användning av icke förnybara resurser.

Tillverkning, transport och användning med högre effektivitet

Avancerad teknik för hållbarhet

För att minska miljöpåverkan arbetar vi med flera aspekter av produktens livscykel, såsom minskning av ny plast, effektivare transport och granskning av energiförbrukning vid användning.

Tillverkning

Mindre användning av ny plast

Kombination av hög återvinnings- och produktkvalitet

Vi lyckades öka användningen av återvunnen plast och samtidigt behålla den förstklassiga finishen vad gäller varje aspekt av utformningen, från framtagning av material till utseendet. Återvunnen Sony-utvecklad SORPLAS™-plast används, framför allt till OLED-tv-apparater, för det bakre höljet, vilket är tv:ns största del sett till ytan. Detta minskar den totala användningen av ny plast med ungefär 60 %.

Produktbild av baksida och SORPLAS-pellet
Återvunnen skönhet 

Det kan vara svårare att uppnå vissa utseenden vid användning av återvunnet plastmaterial för yttre delar. Vår återvunna SORPLAS™-plast kan dock användas i kombination med noga utvalda råmaterial, kompositionsjustering under tillverkningen och ett egenutvecklat recept av tillsatser till att uppnå den vackra glansiga yta på baksidan som kunderna förväntar sig från BRAVIA.

Bild av utförandet av ett uthållighetstest.
Varaktig hållbarhet för långsiktig användning

Plasten i hemelektronik som tv-apparater innehåller tillsatser som gör dem motståndskraftiga och brandhämmande. Framtagningen av materialet för SORPLAS™ möjliggör mindre användning av tillsatsämnen för att uppnå samma egenskaper som en konventionell tv med vanlig plast. Därmed får tv:n lång livslängd med mindre miljöpåverkan.

Mot ett slutet kretslopp med upprepningsbar återvinning

En fördel med SORPLAS™ är att det inte bryts ned så mycket, även efter att ha återvunnits flera gånger. SORPLAS™-delar som återvinns kan minska avfall och bidra till ett återvinningsinriktat samhälle.

Tillverkning för lättare vikt

Extern lufttillförsel

Med precisionsgjutningsteknik blir panelerna motståndskraftiga med vackert utseende samtidigt som vikten reduceras. Därmed blir även förpackningen tunnare med mindre plastanvändning. Via extern lufttillförsel pressas hartsen med luft för att eliminera både missformning och avfall.

[1] Gropar orsakade av ojämnt tryck med konventionell gjutning  [2] Inga gropar tack vare extern lufttillförsel  [3] Yttre skikt 
[4] Inre skikt  [5] I stället för att plasten överfylls appliceras lufttryck från baksidan för att undvika den ojämnhet som trycket kan orsaka.

Transport

Arbete mot mer hållbar logistik
Illustration som visar hur lättare och bättre förpackningsstrukturen är jämfört med 2018 års modell
Bättre förpackning med mindre plast

Vanligtvis behövs förpackningsmaterial över och under BRAVIA-tv:n samt på vänster och höger sida. Efter åtskilliga simuleringar och årtionden av erfarenhet inom logistik har vi lyckats optimera förpackningsdesignen för att skydda tv:n med färre förpackningsmaterial, och därmed minskat mängden förpackningsplast med ungefär 35 %.

Minskning av CO2 med mindre och lättare förpackningar

Genom att omdesigna förpackningen som skyddar produkten under transport kan vi reducera förpackningsstorleken med 15 % och den totala vikten med 10 %. Detta ökar antalet enheter per lastpall med ungefär 1,3. Koldioxidutsläppen per enhet från produkttransport har därmed minskats med ungefär 15 %.

Illustration av gjutningsprocessen med extern lufttillförsel jämfört med konventionell gjutningsprocess.
Bilder som jämför den gamla och nya produktförpackningen
Mindre bläck sparar resurser

Produktinformationen som trycks på förpackningen har noga valts ut för att vara enkel och kortfattad i syfte att reducera bläckanvändningen med ungefär 90 % och minska dess påverkan, utan att kompromissa med förpackningens design och utseende.

Användning

Hög bildkvalitet och låg energiförbrukning
Bild som visar hur skärmens ljusstyrka justeras efter omgivningen
Optimal visning/strömförbrukning med autoreglering av ljusstyrka

Skärmen, som känner av ljuset från omgivningen, optimerar ljusstyrkan för belysningen i ditt rum, vilket kan minska energiförbrukningen.

 [1] Mörkare omgivning [2] Ljusare omgivning

Bild som visar hur energiförbrukningen regleras enligt skärmens ljusstyrka.
Automatisk tittaravkänning

Genom att montera det exklusiva tillbehöret BRAVIA CAM som känner av tittarens rörelser, dämpas skärmen automatiskt för att minska strömförbrukningen om ingen sitter framför tv:n.

Tv-menyn vid användning av strömsparläge
Enkel installation för optimal, energisnål tv

Tv-installation i ett steg – enklare och mer tillfredsställande. Du kan välja strömsparläget som hjälper dig att få den balans mellan skärmljusstyrka och energiförbrukning du vill ha, direkt från första installationsmenyn.

[1] Av  [2] Hög intensitet

Bild som visar hur energiförbrukningen regleras enligt skärmens ljusstyrka
Effektiv energiförbrukning enligt ljusstyrkan för varje bildläge

Du får klar och levande bild med unik signalbehandling som optimerar varje del av bilden.

[1] Mörk [2] Normal ljusstyrka [3] Ljus

Nytänk kring plast för miljöns skull

Shusuke Tomonaga

Product Design Dept 2, TV Business Group
Sony Corporation

Porträtt av talaren i intervjun

Sedan 2010 har vår tv-avdelning aktivt använt SORPLAS™ – återvunnen plast med hög återvinningsgrad – för att utforma produkter på ett miljömedvetet sätt.

 I takt med att tv-apparater blir större och antalet enheter som fraktas ökar, gör även miljöpåverkan det. För att tillverka större tv-apparater och samtidigt minska miljöpåverkan har vi sedan 2018 utvecklat material tillsammans med företag inom koncernen för att kunna använda SORPLAS™ för inte bara inre delar, utan även yttre delar, som utgör en stor del av mängden plast.

En hög nivå av sakkunskap inom design behövs för att använda SORPLAS™ till yttre delar. Men efter upprepad prototyputveckling och förbättringar av receptet utvecklade vi en typ av SORPLAS™ som kan användas för baksidan, som har den största ytan, och som kommer användas för vissa BRAVIA XR-modeller under 2021 och framöver. Detta kommer att reducera mängden ny plast med hälften jämfört med tidigare modeller.

 Utöver SORPLAS™ planerar BRAVIA att införa andra återvunna material i alla produktionsanläggningar och fortsätta att vidare bidra till att minska miljöpåverkan i hela världen.