GRUNDLÄGGANDE OBJEKTIVKUNSKAP

Brännvidd, bildvinkel och perspektiv
Brännvidd

Brännvidd

Brännvidd, eller brännviddsomfång när det gäller zoomobjektiv, är vanligtvis det man först tar hänsyn till när man väljer objektiv för ett specifikt foto eller typ av fotografering. Ett objektivs brännvidd bestämmer två egenskaper som är mycket viktiga för fotografer: förstoring och bildvinkel.

Större brännvidd motsvarar större förstoring och tvärtom. Vidvinkelobjektiv med liten brännvidd har liten förstoring, vilket innebär att du måste komma fysiskt nära ett lagom stort motiv för att fylla bildrutan. Det innebär också att du kan få plats med stora motiv i bildrutan utan att behöva fotografera på långt avstånd. Teleobjektiv med stor brännvidd har stor förstoring så att du kan fylla bildrutan med motiv som är längre bort från kameran.

[1] Linsens sekundära huvudpunkt [2] Brännvidd [3] Bildvinkel (mätt diagonalt) [4] Fokusyta (bildsensoryta)

En teknisk definition av brännvidd

- Teknisk information -

Ett objektivs brännvidd definieras som avståndet från den sekundära huvudpunkten till den bakre brännpunkten när fokus är inställd på oändlighet. Den sekundära huvudpunkten är en av sex ”kardinalpunkter” som används som referenspunkter i en optisk lins (främre och bakre brännpunkt, primär och sekundär nodpunkt samt primär och sekundär huvudpunkt). Det finns ingen fördefinierad plats för den sekundära huvudpunkten i ett sammansatt objektiv – den kan vara någonstans i objektivhuset eller i en punkt utanför objektivhuset, beroende på objektivets design – det finns alltså inte något enkelt sätt att själv mäta ett objektivs brännvidd.

Brännvidd och bildvinkel

”Bildvinkeln” beskriver hur mycket av ett motiv framför kameran som fångas in av kamerans sensor. Uttryckt i något mer tekniska termer är det motivets vinkelutsträckning fångad på sensorn, mätt diagonalt. Det är viktigt att komma ihåg att bildvinkeln bestäms helt av både objektivets brännvidd och kamerasensorns format, så därför blir den bildvinkel du får med ett givet objektiv olika på kameror med 35 mm fullformat och APS-C-format. Olika objektiv med samma brännvidd kommer alltid att ha samma bildvinkel när de används med sensorer av samma storlek.

I ”Brännvidd jämfört med bildvinkel” illustreras det här förhållandet både för kameror med 35 mm fullformat och APS-C-format.

* Brännvidd i ( ): motsvarande brännvidd vid montering på digitalkameror med utbytbart objektiv med 35 mm fullformatssensorer

Perspektiv

Vid stora brännvidder tycks förgrunds- och bakgrundsobjekt ofta vara närmare varandra i den slutliga bilden. Den här effekten kallas ibland ”teleobjektivkomprimering” trots att det inte orsakas av själva objektivet. Det som händer är att när du använder ett teleobjektiv måste du stå längre ifrån motivet. I förhållande till avståndet från kameran till förgrunds- och bakgrundsmotiven så är de faktiskt närmare varandra. Ett annat sätt att uttrycka detta är att eftersom både förgrunds- och bakgrundsobjekten befinner sig på avsevärt avstånd från kameran kommer deras relativa storlek i den slutliga bilden att ligga närmare verkligheten. När du fotograferar med ett vidvinkelobjektiv måste du vanligtvis komma nära förgrundsmotivet för att det ska bli tillräckligt stort i bildrutan, och därför ser avlägsna objekt jämförelsevis små ut. Skillnaden i skenbart perspektiv är ett resultat av hur långt bort du befinner dig från motivet.

Bild med 24 mm brännvidd

24 mm brännvidd, 84 graders bildvinkel

Bild med 300 mm brännvidd

300 mm brännvidd, 8 graders bildvinkel