Ny, återvunnen förpackning till AIBO

AIBO har fått en ny, revolutionerande förbackning. AIBO levereras insvept i en filtförpackning som skyddar den mot skador. Förpackningen består till 50 % av återvunna PET-flaskor.

Minska, återanvänd och återvinn – våra principer för miljövänlig design

I linje med den globala miljöplanen Road to Zero fortsätter Sony att minska konsumtionen och öka återanvändningen och återvinningen av material för alla produkter och affärsaktiviteter.

Skydda värdefulla saker

AIBO:s nya, återvunna förpackning omsluter och skyddar AIBO tills den kommer till sin nya familj. Filtförpackningen av återvunnet material från plastflaskor kan formas så att den passar AIBO eller andra produkter.

Bild på prisbelönad, hållbar förpackning
Prisbelönad, hållbar förpackning

Erkänd av Asian Packaging Federations prestigefulla AsiaStar-pris    

Asian Packaging Federation har tilldelat det prestigefulla priset AsiaStar 2018 i kategorin Eco-Package (miljövänlig förpackning) till AIBO-förpackningen som har utvecklats av Sony. Priset tilldelas förpackningar som har utvecklats med särskild hänsyn till förpackningens och produktens miljöeffekter under hela dess livscykel.

Så tillverkas förpackningen

Från plastflaskor till AIBO:s nya förpackning

Plastflaskor [1] samlas ihop, [2–3] strimlas, [4] adderas till en ny sorts ull av polyetentereftalat och vävs till ett 3 mm tjockt filtark, som [5] levereras i rullar och [6] formas till [7] den nya förpackningen för AIBO.

Utforma en ikonisk förpackning till en ikonisk produkt

En utmaning som krävde både design och teknik

Designers och ingenjörer samarbetade för att förverkliga både miljömålen och konceptet att AIBO skulle vakna från sin skyddande kokong. De tog hänsyn till utformning, kostnad och reptålighet. Den stora mängden återvunnet material ledde också till en del utmaningar.

Ett innovativt återvinningskoncept

Om man ökar proportionen av återvunnet material i tyg kan dess bindningsförmåga försämras, vilket leder till att tyget förlorar sin fasthet och form. Därför måste återvunnet material ofta blandas med en stor del nytt material. AIBO:s förpackning tillverkas av filt i en avancerad process som gör att andelen plastflaskor uppnår 50 procent.

En integrerad struktur

AIBO:s förpackning är tillverkad av formad PET-filt som är mjuk men skyddar mot stötar. Förpackningen är unik eftersom den består av 50 procent återvunnet material och en innovativ struktur i tre lager som är ihålig. Det gör förpackningen både stötdämpande och skyddande.

Mindre resurser och ett bättre första intryck

Produkter som fraktas i kartonger måste oftast skyddas från vatten och damm med extra påsar och skyddsark inuti lådan. De täta fibrerna i AIBO:s filtförpackning tål yttre smuts mycket bättre, så inget ytterligare skydd krävs. Det betyder att vi använder mycket färre resurser, och du får ett bra första intryck när du möter AIBO.

Inget bläck behövs

Eftersom AIBO:s namn är präglat och inte tryckt på förpackningen behövs inte de olika kemikalierna och oljeprodukterna som finns i bläck, vilket minskar miljöpåverkan.

Motohiro Sato

Avdelningen för förpackningsdesign och -utformning

Avdelningen för produktdesign
Sony Global Manufacturing & Operations Corporation

Bild på Motohiro Sato

När vi började utforma AIBO:s förpackning var målet att vi skulle använda 50 procent återvunnet material från PET-flaskor. Utmaningen var att överträffa de 30 procent som vi uppnådde förra året.
Eftersom vi ville att materialet skulle kännas bra och förmedla känslan att AIBO sover blev filtens form komplex och svårare att utforma och tillverka, men vi lyckades definitivt övervinna problemen och nådde vårt mål.
Vi kommer fortsätta att minska förpackningsmaterialens miljöpåverkan och satsa på att öka mängden återvunna plastflaskor som används i materialet.

Bild på Kenichi Hirose
Kenichi Hirose

Grafisk designer

Kreativt centrum
Sony Corporation

År 2014 började vi utveckla en filtförpackning i syfte att skapa en ny sorts förpackning. Först var vi tvungna att lära känna filtens fiberkomponenter. Därför tillverkade vi flera prototyper med olika proportioner av ingrediensblandningen, olika materialproduktionsmetoder och så vidare. Sedan försökte vi tillverka filtförpackningen med PET-material som har återvunnits från plastflaskor.
När AIBO levereras till kunden är den helt omsluten i den tåliga men mjuka filtförpackningen. Förpackningen sluter tätt om AIBO och skyddar den. 
Framöver kommer vi att tillverka ännu mer avancerade förpackningar, och vi siktar på att använda 100 procent återvunnet material. Förhoppningsvis kan den här sortens förpackning påverka många människors miljömedvetande.

AIBO

låt dig förundras