SDK för fjärrstyrning av kamera

SDK för fjärrstyrning av kamera

SDK för fjärrstyrning av kamera
Grey SDK icon Grey SDK icon

Kamerafjärrkontroll SDK

Kamerafjärrkontroll SDK

Lås upp nya fjärrstyrningsfunktioner

Med Camera Remote SDK kan du fjärrstyra Sony-kameror från en dator. Med den här SDK:n kan programvaruutvecklare designa anpassade program som skräddarsys efter verksamhetens behov och integreras med professionell Sony-utrustning.
Fyra Sony-kameror mot grå bakgrund med flera vita ikoner som symboliserar fjärranslutningar