Tävla om bästa porträtt med α Universe

Kraften hos Ögon-AF

Upptäck kraften hos Ögon-AF

Sony α-seriens läge Ögon-AF ger omedelbar, effektiv ögonföljning, även när du fotograferar ett porträttmotiv som rör sig. Det fokuserar på och följer ett öga med stor precision och hastighet, även när motivet rör sig, tittar ner och bort eller är bakgrundsbelyst. Inte nog med att Ögon-AF hittar ögat för att skapa fokus, det bibehåller det dessutom när du fotograferar med hög bildhastighet. Att kunna fokusera på ett öga och behålla fokus är avgörande. Tänk att ha den funktionen!

Den vinnande bilden väljs ut av en panel med fotografiexperter och vinnaren får ett Sony G Master-objektiv!

Var med i tävlingen genom att dela dina bilder på Instagram. Som giltiga bidrag räknas bilder som läggs ut på Instagram från 2 augusti 2019 till 15 september 2019.

Bidragen bedöms utifrån kreativitet, originalitet och visuell/emotionell effekt. De vinnande bidragen presenteras på kanaler för α Universe och sociala medier.

Villkor

INGET KÖP KRÄVS

1. Sony α Universe Instagram-porträttbildtävlingen (”tävlingen”) organiseras av Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom (”Sony”). Tävlingen är på inget sätt sponsrad eller administrerad av, eller kopplad till, Instagram. Instagram frigörs härmed från allt ansvar för varje deltagare i denna tävling.

2. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 år med ett personligt Instagram-konto som är boende i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Norge, Österrike, Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Rumänien, Estland, Litauen, Lettland, Ungern, Portugal, Bulgarien, Irland, Tjeckien, Slovakien och Turkiet. (”kvalificierande länder”). Anställda på Sony-koncernföretag och deras familjemedlemmar får inte delta.

3. Tävlingen startar 2 augusti 2019 och slutar vid midnatt 15 september 2019 (”tävlingsperioden”)

4. Om du vill delta i tävlingen måste du genomföra följande steg:

Steg 1: följ Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu.

Steg 2: överför en bild som du har tagit med en Sony α-kamera till ditt Instagram-konto och lägg till följande hashtaggar:

'#AlphaPortrait'

'#land_ILC'(fyll i ditt hemland från listan nedan)

'#modellnamn'(som #A7RM3, #A6000, #A9)

Lista över giltiga hashtaggar för länder:

Tyskland: #DE_ILC
Storbritannien: #UK_ILC
Frankrike: #FR_ILC
Italien: #IT_ILC
Spanien: #ES_ILC
Nederländerna: #NL_ILC
Schweiz: #CH_ILC
Polen: #PL_ILC
Norge: #NO_ILC
Österrike: #AT_ILC
Sverige: #SE_ILC
Belgien: #BE_ILC
Danmark: #DK_ILC
Finland : #FI_ILC
Grekland: #GR_ILC
Rumänien: #RO_ILC
Estland: #EE_ILC
Litauen: #LT_ILC
Lettland: #LV_ILC
Ungern: #HU_ILC
Bulgarien: #BG_ILC
Irland: #IE_ILC
Tjeckien: #CZ_ILC
Slovakien: #SK_ILC
Turkiet: #TR_ILC

(t.ex. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Inskickade bilder måste tas med en kamera ur Sony α-serien. Ditt Instagram-konto måste vara offentligt om du ska delta i tävlingen. När din bild lagts ut måste den finnas kvar på ditt Instagram-konto fram till slutet av tävlingsperioden som anges i avsnitt 3 ovan, annars kommer ditt bidrag inte att bekräftas.

6. Genom att deltagare skickar in bilder i enlighet med avsnitt 4 ovan och går med i tävlingen anses de ha godkänt tävlingsreglerna och måste följa dem och dessa villkor. Alla ytterligare bidragsinstruktioner som ges av Sony och läggs ut på den här webbplatsen eller Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu kommer att utgöra en del av tävlingsreglerna.

7. Med förbehåll för avsnitt 9 nedan ska bilderna vara porträtt som drar nytta av funktionerna i din Sony α-kamera. Det finns ingen gräns för hur många bilder du kan överföra men varje bild måste vara unik och följa dessa villkor.

8. Bilder som modifierats med bildredigeringsprogram eller motsvarande program godtas. Deltagaren intygar att bildförbättringen gjordes med lagligt erhållen programvara.

9. Deltagarna är förbjudna att tagga eller bidra med ärekränkande, obscent, pornografiskt, smädande, hotfullt eller olagligt material (både med avseende på bilder och relaterade kommentarer/taggar) eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till uppträdande som kan betraktas som kriminellt eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte lägga ut bilder som har vattenmärken, bildkällor eller varumärken från tredje part.

10. Sony kommer att granska alla giltiga bidrag som skickats via Instagram under tävlingsperioden och bilderna kommer att bedömas, efter Sonys gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/emotionella påverkan. Bidrag kommer att väljas ut av Sony baserat på de föregående kriterierna och det slutliga beslutet om det vinnande bidraget kommer att fattas av en oberoende domare vars beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande.

11. Den deltagare vars bild har valts ut som vinnande bidrag kommer att kontaktas av Instagram Direct från Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu och behöver skicka EXIF-data för det utvalda fotot för att uppfylla anmälningskraven. Sony tar sedan kontakt med den potentiella vinnaren via e-post och informerar om hur personen kan göra anspråk på priset. Om den potentiella vinnaren inte svarar och följer instruktionerna i det ursprungliga Instagram Direct-meddelandet inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller villkoren, är deltagaren inte kvalificerad för att ta emot priset och en alternativ vinnare väljs ut. Som mest tre (3) alternativa vinnare kontaktas.

12. Ett vinnande bidrag väljs ut och vinnaren kan välja ett Sony G Master-objektiv från listan nedan:

FE 85mm f/1.4 G Master (till ett ungefärligt värde av 2 169 euro/1 889 pund)
FE 135mm f/1.8 G Master (till ett ungefärligt värde av 1 835 euro/1 600 pund)

13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna är inte utbytbara eller överförbara. Om ett pris av någon anledning inte skulle finnas tillgängligt förbehåller sig Sony rätten att tillhandahålla ett annat pris med motsvarande värde.

14. Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuella individuella skatteskyldigheter i samband med mottagandet av priset och samtycker genom att ta emot priset till att Sony befrias från sådant ansvar.

15. Vinnaren kontaktas via Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu i början av oktober 2019 och priset skickas ut i slutet av oktober 2019, utan kostnad för vinnaren. Priser levereras endast till adresser i de kvalificerande länder som anges i avsnitt 2 ovan.

16. Genom att ta emot priset samtycker vinnaren till att Sony använder vinnarens namn, bild och/eller porträtt för redaktionellt innehåll, annonsering och marknadsföring utan ersättning, förutom då detta är förbjudet enligt lag. Inga förfrågningar om bidrag och urval av vinnare tas emot, med undantag av tillkännagivande av vinnare.

17. Genom att skicka in foton till tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotona till fullo följer tävlingsreglerna och uppfyller villkoren; (2) fotona är original som tagits av deltagaren med en kamera från Sony α-serien (3) deltagaren äger alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till fotona och att (4) fotona inte gör intrång på tredje parts rättigheter (inklusive publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter) och att personer som förekommer på bilderna har gett sitt tillstånd till att bilderna används. Deltagaren bekräftar att det är förbjudet att skicka in bilder från tredje part (inklusive t.ex. andra webbplatser eller bloggar) och att användning av sådana foton utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

18. Bidrag kan komma att uteslutas och priser upphävas om Sony rimligen kan fastställa att någon har brutit mot anmälningskraven, dessa villkor eller den allmänna ordningen.

19. Deltagaren tilldelar Sony en oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att kopiera, modifiera, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på andra sätt använda (inklusive för kommersiell användning och PR) inskickade foton i onlinemedier eller tryckta medier, kampanjmaterial i skyltfönster och/eller under konsumentevenemang i Europa, från det att deltagaren anmält sig till tävlingen fram till 31 augusti 2021 (inklusive rätten att utfärda underlicenser till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och godkänner i synnerhet att inskickade foton kan komma att publiceras på Sony-koncernens webbplatser och konton i sociala medier och att Sony kan redigera eller förändra fotona (t.ex. beskära eller göra tillägg av bilder, musik eller ljudeffekter). Deltagaren försäkrar att han/hon har rättigheterna som krävs för att tilldela Sony licensen som beskrivs i denna klausul.

20. Sony accepterar inget ansvar för publiceringen av inskickade foton och deltagarna har ensamt ansvar för att lösa eventuella tvister med tredje part med koppling till fotona som skickats in, på egen bekostnad. Deltagaren samtycker till att gottgöra och hålla Sony, dess dotterbolag, chefer, medarbetare och agenter skadeslösa från och gentemot anspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter som på ett eller annat sätt uppstår i samband med hans/hennes deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av de inskickade fotona och deltagarens mottagande och användning av priserna.

21. Sony gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, uttryckligt eller underförstått, gällande tävlingen eller priserna, utöver vad som uttryckligen beskrivs i dessa villkor. Sony ska inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller fel på Instagram-plattformen som kan hindra en deltagare från att anmäla sig till tävlingen eller från att ta emot och skicka direkta meddelanden. Sony strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personlig skada till följd av företagets egen försumlighet.

22. Deltagares personliga information behandlas i enlighet med Sonys integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html och kommer endast att användas för administration och publicitet i samband med tävlingen, såsom tävlingsinformation, hantering av bidrag, utskick av priser, visning av de vinnande bidragen, marknadsföring och PR-aktiviteter för Sony, samt i anslutning till dessa aktiviteter. Genom att gå med i tävlingen samtycker du till att information som namn, ålder, land och kameratyp kan komma att publiceras tillsammans med ditt inskickade foto.

23. All personlig information som deltagarna tillhandahåller kommer att förstöras eller raderas efter att tävlingen avslutats, med undantag för de prisvinnare och deltagare vars foton kommer att användas.

24. Även om Sony skulle misslyckas med att verkställa någon av dessa regler eller villkor så ska bestämmelsen inte undantas.

25. Såvida inte lokal lagstiftning i deltagarens land föreskriver något annat lyder tävlingen, inklusive anmälningskraven och dessa villkor, under engelsk lag och alla tvister omfattas av behörigheten hos domstolarna i England och Wales.