Tävla om bästa husdjursporträtt med α Universe
Perfekta husdjursporträtt
Perfekta husdjursporträtt 

Många av oss har turen att ha husdjur och de lurviga vännerna i våra hem är utmärkta fotomotiv. Sonys prisbelönta teknik med Ögon-AF i realtid fungerar nu både på djur och människor* och gör det lätt att ta fantastiska porträtt på husdjur.

Delta i tävlingen genom att dela med dig av porträtt på ditt husdjur genom Instagram. Bilderna måste läggas upp på Instagram mellan 1 maj 2020 och 14 juni 2020 för att få delta.

Tre vinnare utses av en panel med fotoexperter och priserna är:

• Första pris: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS kit ELLER Alpha 7 III-huset (vinnaren får välja)
• Andra pris: FE 85mm f/1.8-objektivet
• Tredje pris: RX100 V

Bidragen bedöms utifrån kreativitet, originalitet och visuell/emotionell effekt. De vinnande bidragen presenteras i kanaler för α Universe och sociala medier. 

*Kameraprogramvara version 3.0 eller senare till α7R III/α7 III, version 6.0 eller senare till α9 och version 2.0 eller senare till α6400 krävs. Mer information finns på Sony-supportsidan. 

Villkor:

INGET KÖP KRÄVS

1. Sony α Universe Instagram-husdjursfototävlingen (”tävlingen”) organiseras av Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom (“Sony”). Tävlingen är på inget sätt sponsrad eller administrerad av, eller kopplad till, Instagram. Instagram friskrivs härmed från allt ansvar gentemot varje deltagare i denna tävling.

2. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 år med ett personligt Instagram-konto som är boende i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Norge, Österrike, Sverige, Belgien, Danmark, Portugal, Finland, Grekland, Rumänien, Estland, Litauen, Lettland, Ungern, Bulgarien, Irland, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Slovakien och Turkiet. (”Deltagande länder”). Anställda på Sony-koncernföretag och deras familjemedlemmar får inte delta.

3. Tävlingen startar den 1. Maj 2020 och avslutas vid midnatt den 14. Juni 2020 ("Tävlingsperiod")

4. För att delta i tävlingen måste du utföra följande steg:

Steg 1: följ instagramkontot @alphauniversebysony.eu.
Steg 2: Ladda upp ett fotografi som du tagit på ditt Instagram-konto på ditt Instagram-konto personligen med hjälp av en kamera i Sony Alpha-serien eller RX-serien och lägg till följande hashtagg, beroende på ditt bosättningsland:

Lista över giltiga landshashtaggar:

Tyskland: #AlphaPetDE
Storbritannien: #AlphaPetUK
Frankrike: #AlphaPetFR
Italien: #AlphaPetIT
Spanien: #AlphaPetES
Nederländerna: #AlphaPetNL
Schweiz: #AlphaPetCH
Polen: #AlphaPetPL
Norge: #AlphaPetNO
Österrike: #AlphaPetAT
Sverige: #AlphaPetSE
Belgien: #AlphaPetBE
Danmark: #AlphaPetDK
Portugal: #AlphaPetPT
Finland: #AlphaPetFI
Grekland: #AlphaPetGR
Rumänien: #AlphaPetRO
Estland: #AlphaPetEE
Lättland: #AlphaPetLT
Litauen: #AlphaPetLV
Ungern: #AlphaPetHU
Bulgarien: #AlphaPetBG
Irland: #AlphaPetIE
Tjeckien: #AlphaPetCZ
Kroatien: #AlphaPetHR
Slovenien: #AlphaPetSI
Slovakien: #AlphaPetSK
Turkiet: #AlphaPetTR


5. Inskickade bilder måste ha tagits med hjälp av en Sony Alpha-serie eller RX-serien kamera. Ditt Instagram-konto måste ställas in på allmänheten för att delta i tävlingen. När ditt foto har publicerats måste det finnas kvar på ditt Instagram-konto fram till slutet av tävlingsperioden som anges i avsnitt 3 ovan, annars kanske ditt bidrag inte bekräftas.

6. I och med att deltagare skickar in foton i enlighet med avsnitt 4 ovan och deltar i tävlingen, anses de ha godkänt tävlingsreglerna och måste följa dem och dessa villkor. Eventuella ytterligare instruktioner för deltagande som lämnas av Sony och publiceras på den här webbplatsen eller Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu kommer att utgöra en del av tävlingsreglerna.

7. Med förbehåll för avsnitt 9 nedan ska bilderna vara porträtt på husdjur som tagits med funktionerna i Sony Alpha- eller RX-kameran. Det finns ingen gräns för hur många foton du kan överföra, men varje foto måste vara unikt och uppfylla dessa villkor.

8. Foton som modifierats med bildredigeringsprogram eller motsvarande program godtas. Deltagaren intygar att fotoförbättringen gjordes med lagligt erhållen programvara.

9. Deltagare får inte tagga eller lägga upp ärekränkande, obscent, pornografiskt, smädande, hotfullt eller olagligt material (både vad gäller bilder och relaterade kommentarer/taggar) eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till uppträdande som kan betraktas som kriminellt eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte lägga ut foton som innehåller vattenmärken, bildkällor eller varumärken från tredje part.

10. Sony kommer att granska alla giltiga tävlingsbidrag som skickats via Instagram under tävlingsperioden och bilderna kommer att bedömas, efter Sonys gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/emotionella påverkan. Tävlingsbidragen väljs ut av Sony utifrån kriterierna ovan, och det slutliga beslutet om det vinnande bidraget kommer att fattas av en oberoende panel med fotoexperter vars beslut betraktas som slutgiltigt och bindande.

11. Deltagare vars bild har valts ut som det vinnande tävlingsbidraget kommer att kontaktas av Instagram Direct från Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu och behöver skicka EXIF-data för det utvalda fotot för att bevisa att anmälningskraven är uppfyllda. Sony tar sedan kontakt med den potentiella vinnaren via e-post med information om hur personen gör anspråk på priset. Om den potentiella vinnaren inte svarar och följer instruktionerna i det ursprungliga Instagram Direct-meddelandet inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller villkoren, är deltagaren inte kvalificerad att få priset och en alternativ vinnare väljs ut. Högst tre (3) alternativa vinnare kommer att kontaktas.

12. De tre vinnande bilderna kommer att väljas ut av en grupp fotografiska experter och priser är:

1. Plats: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Kit eller Alpha 7 III kropp (vinnare att välja)
2. Plats: FE 85mm f/1.8 mål
3. Plats: RX100 V

13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna är inte utbytbara eller överförbara. Om ett pris av någon anledning inte skulle finnas tillgängligt, förbehåller Sony sig rätten att lämna över ett annat pris av samma värde.

14. Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuell skatteskyldighet som uppstår i samband med mottagandet av priset, och samtycker till att Sony befrias från sådant ansvar genom att ta emot priset.

15. Vinnaren kontaktas via Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu i slutet av juni 2020 och priset skickas ut i mitten av juni 2020, utan kostnad för vinnaren. Priser levereras endast till adresser i de deltagande länder som anges i avsnitt 2.

16. Genom att delta med foton i tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotona till fullo följer tävlingsreglerna och uppfyller villkoren; (2) fotona är original som tagits av deltagaren med en kamera från Sony Alpha-serien eller RX-serien; (3) deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) till fotona; och (4) fotona inte gör intrång på tredje parts rättigheter (bland annat publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter) samt att personer som förekommer på fotona har gett sitt tillstånd till att bilderna används. Deltagaren är införstådd med att det är förbjudet att dela bilder från tredje part (däribland exempelvis andra webbplatser eller bloggar), och att användning av sådana foton utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

17. Tävlingsbidrag kan komma att uteslutas och priser dras in om Sony har skäl att anta att någon har brutit mot deltagarkraven, dessa villkor eller den allmänna ordningen.

18. Deltagaren ger Sony en oåterkallelig, icke-exklusiv licens att kopiera, ändra, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda de bilder som lämnats in i något online-medium i Europa för perioden efter inträdet i tävlingen av 14. juni 2022 (inklusive rätten till underlicens för andra företag i Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och samtycker särskilt till att de fotografier som lämnas in kan publiceras på Sonys webbplatser och konton i sociala medier, och att Sony kan redigera eller ändra foton (t.ex. beskära eller lägga till bilder, musik eller ljudeffekter). All annan användning av foton kommer att vara föremål för överenskommelse med deltagaren. Deltagaren skall garanteras ha de rättigheter som krävs för att bevilja den licens som fastställs i denna klausul. Deltagaren samtycker till att överge alla moraliska rättigheter när du använder de inskickade bilderna.

19. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av inskickade foton och deltagare har ensamt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part gällande foton som de har skickat in. Deltagaren samtycker till att gottgöra och hålla Sony, dess dotterbolag, chefer, medarbetare och agenter skadeslösa från och gentemot anspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter som på ett eller annat sätt uppstår i samband med hans/hennes deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av de inskickade fotona och deltagarens mottagande och användning av priserna.

20. Sony gör inga utfästelser och garanterar ingenting, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller tävlingen och priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar deltagare från att delta i tävlingen eller från att ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av egen försumlighet.

21. Deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Sonys sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html och kommer endast att användas för att hantera och informera allmänheten om tävlingen, inklusive för kommunikation om konkurrens, hantering av bidrag, tilldelning av priser, presentation av de vinnande bidragen, Marknadsförings- och marknadsföringsaktiviteter för Sony och för de ändamål som är förknippade med dessa aktiviteter. För vinnande bidrag kan Sony publicera ditt namn, land och din kamerainformation om du inte motsätter dig denna information som publiceras.

22. All personlig information som deltagarna tillhandahåller kommer att förstöras eller raderas efter att tävlingen avslutats, med undantag för information rörande de prisvinnare och deltagare vars foton kommer att användas.

23. Även om Sony skulle misslyckas med att uppfylla någon eller något av dessa regler eller villkor ska bestämmelsen inte undantas.

24. Såvida inte den lokala lagstiftningen i deltagarens land föreskriver något annat omfattas tävlingen, inklusive deltagarkraven och dessa villkor, av engelsk lag och alla tvister ska lösas av domstolar i England och Wales.