Tävla om bästa landskap med α Universe
Albert Dros
Landskap med fantastisk upplösning och dynamiskt intervall

Oavsett om du använder en APS-C eller fullformatskamera erbjuder Sony α-serien otrolig upplösning, fin tongradering och utmärkt prestanda med höga ISO-tal.

BIONZ ™-processorn i α-kameran återger texturer och detaljer exakt så att dina landskap blir uttrycksfulla och levande.

Delta i tävlingen genom att dela dina bilder på Instagram. Som giltiga bidrag räknas bilder som läggs ut på Instagram mellan 1st november och 15th december 2019.

Den vinnande bilden väljs ut av en panel med fotoexperter och vinnaren får ett Sony G Master-objektiv!

Bidragen bedöms utifrån kreativitet, originalitet och visuell/emotionell effekt. De vinnande bidragen presenteras på kanaler för α Universe och sociala medier.

Villkor:

INGET KÖP KRÄVS

1. Sony α Universe Instagram-husdjursfototävlingen (”tävlingen”) organiseras av Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom (“Sony”). Tävlingen är på inget sätt sponsrad eller administrerad av, eller kopplad till, Instagram. Instagram friskrivs härmed från allt ansvar gentemot varje deltagare i denna tävling.

2. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 år med ett personligt Instagram-konto som är boende i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Norge, Österrike, Sverige, Belgien, Danmark, Portugal, Finland, Grekland, Rumänien, Estland, Litauen, Lettland, Ungern, Bulgarien, Irland, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, Slovakien och Turkiet. (”Deltagande länder”). Anställda på Sony-koncernföretag och deras familjemedlemmar får inte delta.

3. Tävlingen startar den 1. Maj 2020 och avslutas vid midnatt den 14. Juni 2020 ("Tävlingsperiod")

4. För att delta i tävlingen måste du utföra följande steg:

Steg 1: följ instagramkontot @alphauniversebysony.eu.
Steg 2: Ladda upp ett fotografi som du tagit på ditt Instagram-konto på ditt Instagram-konto personligen med hjälp av en kamera i Sony Alpha-serien eller RX-serien och lägg till följande hashtagg, beroende på ditt bosättningsland:

Lista över giltiga landshashtaggar:

Tyskland: #AlphaLandscapeDE
Storbritannien: #AlphaLandscapeUK
Frankrike: #AlphaLandscapeFR
Italien: #AlphaLandscapeIT
Spanien: #AlphaLandscapeES
Nederländerna: #AlphaLandscapeNL
Schweiz: #AlphaLandscapeCH
Polen: #AlphaLandscapePL
Norge: #AlphaLandscapeNO
Österrike: #AlphaLandscapeAT
Sverige: #AlphaLandscapeSE
Belgien: #AlphaLandscapeBE
Danmark: #AlphaLandscapeDK
Finland: #AlphaLandscapeFI
Grekland: #AlphaLandscapeGR
Rumänien: #AlphaLandscapeRO
Estland: #AlphaLandscapeEE
Lättland: #AlphaLandscapeLT
Litauen: #AlphaLandscapeLV
Ungern: #AlphaLandscapeHU
Bulgarien: #AlphaLandscapeBG
Irland: #AlphaLandscapeIE
Tjeckien: #AlphaLandscapeCZ
Slovakien: #AlphaLandscapeSK
Turkiet: #AlphaLandscapeTR


5. Inskickade bilder måste ha tagits med hjälp av en Sony Alpha-serie eller RX-serien kamera. Ditt Instagram-konto måste ställas in på allmänheten för att delta i tävlingen. När ditt foto har publicerats måste det finnas kvar på ditt Instagram-konto fram till slutet av tävlingsperioden som anges i avsnitt 3 ovan, annars kanske ditt bidrag inte bekräftas.

6. I och med att deltagare skickar in foton i enlighet med avsnitt 4 ovan och deltar i tävlingen, anses de ha godkänt tävlingsreglerna och måste följa dem och dessa villkor. Eventuella ytterligare instruktioner för deltagande som lämnas av Sony och publiceras på den här webbplatsen eller Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu kommer att utgöra en del av tävlingsreglerna.

7. Med förbehåll för avsnitt 9 nedan ska bilderna vara porträtt på husdjur som tagits med funktionerna i Sony Alpha- eller RX-kameran. Det finns ingen gräns för hur många foton du kan överföra, men varje foto måste vara unikt och uppfylla dessa villkor.

8. Foton som modifierats med bildredigeringsprogram eller motsvarande program godtas. Deltagaren intygar att fotoförbättringen gjordes med lagligt erhållen programvara.

9. Deltagare får inte tagga eller lägga upp ärekränkande, obscent, pornografiskt, smädande, hotfullt eller olagligt material (både vad gäller bilder och relaterade kommentarer/taggar) eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till uppträdande som kan betraktas som kriminellt eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte lägga ut foton som innehåller vattenmärken, bildkällor eller varumärken från tredje part.

10. Sony kommer att granska alla giltiga tävlingsbidrag som skickats via Instagram under tävlingsperioden och bilderna kommer att bedömas, efter Sonys gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/emotionella påverkan. Tävlingsbidragen väljs ut av Sony utifrån kriterierna ovan, och det slutliga beslutet om det vinnande bidraget kommer att fattas av en oberoende panel med fotoexperter vars beslut betraktas som slutgiltigt och bindande.

11. Deltagare vars bild har valts ut som det vinnande tävlingsbidraget kommer att kontaktas av Instagram Direct från Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu och behöver skicka EXIF-data för det utvalda fotot för att bevisa att anmälningskraven är uppfyllda. Sony tar sedan kontakt med den potentiella vinnaren via e-post med information om hur personen gör anspråk på priset. Om den potentiella vinnaren inte svarar och följer instruktionerna i det ursprungliga Instagram Direct-meddelandet inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller villkoren, är deltagaren inte kvalificerad att få priset och en alternativ vinnare väljs ut. Högst tre (3) alternativa vinnare kommer att kontaktas.

12. De tre vinnande bilderna kommer att väljas ut av en grupp fotografiska experter och priser är:

1. Plats: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS Kit eller Alpha 7 III kropp (vinnare att välja)
2. Plats: FE 85mm f/1.8 mål
3. Plats: RX100 V

13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna är inte utbytbara eller överförbara. Om ett pris av någon anledning inte skulle finnas tillgängligt, förbehåller Sony sig rätten att lämna över ett annat pris av samma värde.

14. Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuell skatteskyldighet som uppstår i samband med mottagandet av priset, och samtycker till att Sony befrias från sådant ansvar genom att ta emot priset.

15. Vinnaren kontaktas via Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu i slutet av juni 2020 och priset skickas ut i mitten av juni 2020, utan kostnad för vinnaren. Priser levereras endast till adresser i de deltagande länder som anges i avsnitt 2.

16. Genom att delta med foton i tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotona till fullo följer tävlingsreglerna och uppfyller villkoren; (2) fotona är original som tagits av deltagaren med en kamera från Sony Alpha-serien eller RX-serien; (3) deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) till fotona; och (4) fotona inte gör intrång på tredje parts rättigheter (bland annat publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter) samt att personer som förekommer på fotona har gett sitt tillstånd till att bilderna används. Deltagaren är införstådd med att det är förbjudet att dela bilder från tredje part (däribland exempelvis andra webbplatser eller bloggar), och att användning av sådana foton utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

17. Tävlingsbidrag kan komma att uteslutas och priser dras in om Sony har skäl att anta att någon har brutit mot deltagarkraven, dessa villkor eller den allmänna ordningen.

18. Deltagaren ger Sony en oåterkallelig, icke-exklusiv licens att kopiera, ändra, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda de bilder som lämnats in i något online-medium i Europa för perioden efter inträdet i tävlingen av 14. juni 2022 (inklusive rätten till underlicens för andra företag i Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och samtycker särskilt till att de fotografier som lämnas in kan publiceras på Sonys webbplatser och konton i sociala medier, och att Sony kan redigera eller ändra foton (t.ex. beskära eller lägga till bilder, musik eller ljudeffekter). All annan användning av foton kommer att vara föremål för överenskommelse med deltagaren. Deltagaren skall garanteras ha de rättigheter som krävs för att bevilja den licens som fastställs i denna klausul. Deltagaren samtycker till att överge alla moraliska rättigheter när du använder de inskickade bilderna.

19. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av inskickade foton och deltagare har ensamt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part gällande foton som de har skickat in. Deltagaren samtycker till att gottgöra och hålla Sony, dess dotterbolag, chefer, medarbetare och agenter skadeslösa från och gentemot anspråk, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter som på ett eller annat sätt uppstår i samband med hans/hennes deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av de inskickade fotona och deltagarens mottagande och användning av priserna.

20. Sony gör inga utfästelser och garanterar ingenting, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller tävlingen och priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar deltagare från att delta i tävlingen eller från att ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av egen försumlighet.

21. Deltagarnas personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Sonys sekretesspolicy som finns tillgänglig på https://www.sony.se/eu/pages/privacy/sv_SE/privacy_overview.html och kommer endast att användas för att hantera och informera allmänheten om tävlingen, inklusive för kommunikation om konkurrens, hantering av bidrag, tilldelning av priser, presentation av de vinnande bidragen, Marknadsförings- och marknadsföringsaktiviteter för Sony och för de ändamål som är förknippade med dessa aktiviteter. För vinnande bidrag kan Sony publicera ditt namn, land och din kamerainformation om du inte motsätter dig denna information som publiceras.

22. All personlig information som deltagarna tillhandahåller kommer att förstöras eller raderas efter att tävlingen avslutats, med undantag för information rörande de prisvinnare och deltagare vars foton kommer att användas.

23. Även om Sony skulle misslyckas med att uppfylla någon eller något av dessa regler eller villkor ska bestämmelsen inte undantas.

24. Såvida inte den lokala lagstiftningen i deltagarens land föreskriver något annat omfattas tävlingen, inklusive deltagarkraven och dessa villkor, av engelsk lag och alla tvister ska lösas av domstolar i England och Wales.

13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna är inte utbytbara eller överförbara. Om ett pris av någon anledning inte skulle finnas tillgängligt förbehåller sig Sony rätten att tillhandahålla ett annat pris med motsvarande värde.

14. Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuella individuella skatteskyldigheter i samband med mottagandet av priset och samtycker genom att ta emot priset till att Sony befrias från sådant ansvar.

15. Vinnaren kontaktas via Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu i början av januari 2020 och priset skickas ut i mitten av februari 2020, utan kostnad för vinnaren. Priser levereras endast till adresser i de kvalificerande länder som anges i avsnitt 2 ovan.

16. Genom att ta emot priset samtycker vinnaren till att Sony använder vinnarens namn, bild och/eller porträtt för redaktionellt innehåll, annonsering och marknadsföring utan ersättning, förutom då detta är förbjudet enligt lag. Inga förfrågningar om bidrag och urval av vinnare tas emot, med undantag av tillkännagivande av vinnare.

17. Genom att delta med foton i tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotona till fullo följer tävlingsreglerna och uppfyller villkoren; (2) fotona är original som tagits av deltagaren med en kamera från Sony α-serien (3) deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) till fotona och att (4) fotona inte gör intrång på tredje parts rättigheter (bland annat publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter) och att personer som förekommer på fotona har gett sitt tillstånd till att bilderna används. Deltagaren bekräftar att det är förbjudet att dela bilder från tredje part (bland annat t.ex. andra webbplatser eller bloggar) och att användning av sådana foton utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

18. Bidrag kan komma att uteslutas och priser upphävas om Sony rimligen kan fastställa att någon har brutit mot anmälningskraven, dessa villkor eller den allmänna ordningen.

19. Deltagaren tilldelar Sony en oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att kopiera, modifiera, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på andra sätt använda inskickade foton i onlinemedier i Europa, från det att deltagaren anmält sig till tävlingen fram till 15 december 2021 (bland annat rätten att utfärda underlicenser till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och godkänner i synnerhet att inskickade foton kan komma att publiceras på Sony-koncernens webbplatser och konton i sociala medier och att Sony kan redigera eller förändra bilderna (t.ex. beskära eller göra tillägg av bilder, musik eller ljudeffekter). Deltagaren försäkrar att han/hon har rättigheterna som krävs för att tilldela Sony licensen som beskrivs i denna klausul. Deltagaren samtycker till att avstå från alla ideella rättigheter vad gäller användning av inskickade bilder.

20. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av inskickade foton och deltagare har ensamt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part gällande foton som de har skickat in. Deltagare samtycker till att friskriva Sony, dess dotterbolag, chefer, medarbetare och ombud från ansvar vid eventuella krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår i samband med deras deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av inskickade foton och deltagares mottagande eller användning av priserna.

21. Sony gör inga utfästelser och garanterar ingenting, varken uttryckligen eller underförstått, vad gäller tävlingen och priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar deltagare från att delta i tävlingen eller ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av egen försumlighet.

22. Deltagares personliga information behandlas i enlighet med Sonys integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html och kommer endast att användas för administration och marknadsföring av tävlingen, såsom tävlingsinformation, hantering av bidrag, utskick av priser, visning av vinnande bidrag, marknadsföring och PR-aktiviteter för Sony, samt i anslutning till dessa aktiviteter. Genom att delta i tävlingen godkänner du att information som namn, ålder, land och kameratyp kan komma att publiceras tillsammans med ditt inskickade foto.

23. All personlig information som deltagare tillhandahåller kommer att förstöras eller raderas när tävlingen är avgjord, förutom för prisvinnare och deltagare vars foton kommer att användas.

24. Även om Sony skulle misslyckas med att verkställa någon av dessa regler eller villkor så ska bestämmelsen inte undantas.

25. Såvida inte lokal lagstiftning i deltagarens land föreskriver något annat lyder tävlingen, bland annat anmälningskraven och dessa villkor, under engelsk lag och alla tvister omfattas av behörigheten hos domstolarna i England och Wales.