Tävla om bästa landskap med α Universe

Albert Dros

Landskap med fantastisk upplösning och dynamiskt intervall

Oavsett om du använder en APS-C eller fullformatskamera erbjuder Sony α-serien otrolig upplösning, fin tongradering och utmärkt prestanda med höga ISO-tal.

BIONZ ™-processorn i α-kameran återger texturer och detaljer exakt så att dina landskap blir uttrycksfulla och levande.

Delta i tävlingen genom att dela dina bilder på Instagram. Som giltiga bidrag räknas bilder som läggs ut på Instagram mellan 1st november och 15th december 2019.

Den vinnande bilden väljs ut av en panel med fotoexperter och vinnaren får ett Sony G Master-objektiv!

Bidragen bedöms utifrån kreativitet, originalitet och visuell/emotionell effekt. De vinnande bidragen presenteras på kanaler för α Universe och sociala medier.

Villkor:

INGET KÖP KRÄVS

1. Sony α Universe Instagram-landskapsbildtävlingen (”tävlingen”) organiseras av Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom (”Sony”). Tävlingen är på inget sätt sponsrad eller administrerad av, eller kopplad till, Instagram. Instagram frigörs härmed från allt ansvar för varje deltagare i denna tävling.

2. Tävlingen är öppen för deltagare över 18 år med ett personligt Instagram-konto som är boende i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Polen, Norge, Österrike, Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Rumänien, Estland, Litauen, Lettland, Ungern, Bulgarien, Irland, Tjeckien, Slovakien och Turkiet. (”kvalificierande länder”). Anställda hos företag inom Sony-koncernen och deras familjemedlemmar får inte delta.

3. Tävlingen börjar 1st november 2019 och slutar vid midnatt 15th december 2019 (”tävlingsperioden”)

4. Om du vill delta i tävlingen måste du genomföra följande steg:

Steg 1: följ Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu.

Steg 2: dela en bild som du har tagit med en Sony α-kamera på ditt Instagram-konto och lägg till följande haschtagg, beroende på vilket land du bor i:

Lista över giltiga hashtaggar för länder:

Tyskland: #AlphaLandscapeDE
Storbritannien: #AlphaLandscapeUK
Frankrike: #AlphaLandscapeFR
Italien: #AlphaLandscapeIT
Spanien: #AlphaLandscapeES
Nederländerna: #AlphaLandscapeNL
Schweiz: #AlphaLandscapeCH
Polen: #AlphaLandscapePL
Norge: #AlphaLandscapeNO
Österrike: #AlphaLandscapeAT
Sverige: #AlphaLandscapeSE
Belgien: #AlphaLandscapeBE
Danmark: #AlphaLandscapeDK
Finland: #AlphaLandscapeFI
Grekland: #AlphaLandscapeGR
Rumänien: #AlphaLandscapeRO
Estland: #AlphaLandscapeEE
Lättland: #AlphaLandscapeLT
Litauen: #AlphaLandscapeLV
Ungern: #AlphaLandscapeHU
Bulgarien: #AlphaLandscapeBG
Irland: #AlphaLandscapeIE
Tjeckien: #AlphaLandscapeCZ
Slovakien: #AlphaLandscapeSK
Turkiet: #AlphaLandscapeTR

5. Inskickade foton måste ha tagit med en kamera ur Sony α-serien. Ditt Instagram-konto måste vara offentligt om du ska delta i tävlingen. När ditt foto lagts ut måste det finnas kvar på ditt Instagram-konto fram till slutet av tävlingsperioden som anges i avsnitt 3 ovan, annars kommer ditt bidrag inte att bekräftas.

6. Genom att deltagare skickar in foton i enlighet med avsnitt 4 ovan och deltar i tävlingen anses de ha godkänt tävlingsreglerna och måste följa dem och dessa villkor. Eventuella ytterligare bidragsinstruktioner som ges av Sony och läggs ut på den här webbplatsen eller Instagram-kontot @alphauniverse.eu kommer att utgöra en del av tävlingsreglerna.

7. Med förbehåll för avsnitt 9 nedan ska bilderna vara landskap som drar nytta av funktionerna i din Sony α-kamera. Det finns ingen gräns för hur många foton du kan överföra, men varje foto måste vara unikt och följa dessa villkor.

8. Foton som modifierats med bildredigeringsprogram eller motsvarande program godtas. Deltagaren intygar att fotoförbättringen gjordes med lagligt erhållen programvara.

9. Deltagare får inte tagga eller bidra med ärekränkande, obscent, pornografiskt, smädande, hotfullt eller olagligt material (både vad gäller bilder och relaterade kommentarer/taggar) eller annat material som kan utgöra eller uppmuntra till uppträdande som kan betraktas som kriminellt eller ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte lägga ut foton som har vattenmärken, bildkällor eller varumärken från tredje part.

10. Sony kommer att granska alla giltiga bidrag som delats på Instagram under tävlingsperioden och fotona kommer att bedömas, efter Sonys gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/emotionella påverkan. Bidrag kommer att väljas ut av Sony baserat på de föregående kriterierna och det slutliga beslutet om det vinnande bidraget kommer att fattas av en oberoende domare vars beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande.

11. Den deltagare vars foto har valts ut som vinnande bidrag kommer att kontaktas av Instagram Direct från Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu och behöver skicka EXIF-data för det utvalda fotot för att uppfylla anmälningskraven. Sony tar sedan kontakt med den potentiella vinnaren via e-post och informerar om hur personen kan göra anspråk på priset. Om den potentiella vinnaren inte svarar och följer instruktionerna i det ursprungliga Instagram Direct-meddelandet inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller villkoren, är deltagaren inte behörig att ta emot priset och en alternativ vinnare väljs ut. Som mest tre (3) alternativa vinnare kontaktas.

12. Ett vinnande bidrag väljs ut och vinnaren kan välja ett Sony G Master-objektiv från listan nedan:

FE 24mm f/1.4 G Master (till ett ungefärligt värde av 1 619 euro/1 449 pund)
FE 16-35mm f/2.8 G Master (till ett ungefärligt värde av 2 569 euro/2 300 pund)

13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna är inte utbytbara eller överförbara. Om ett pris av någon anledning inte skulle finnas tillgängligt förbehåller sig Sony rätten att tillhandahålla ett annat pris med motsvarande värde.

14. Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuella individuella skatteskyldigheter i samband med mottagandet av priset och samtycker genom att ta emot priset till att Sony befrias från sådant ansvar.

15. Vinnaren kontaktas via Instagram-kontot @alphauniversebysony.eu i början av januari 2020 och priset skickas ut i mitten av februari 2020, utan kostnad för vinnaren. Priser levereras endast till adresser i de kvalificerande länder som anges i avsnitt 2 ovan.

16. Genom att ta emot priset samtycker vinnaren till att Sony använder vinnarens namn, bild och/eller porträtt för redaktionellt innehåll, annonsering och marknadsföring utan ersättning, förutom då detta är förbjudet enligt lag. Inga förfrågningar om bidrag och urval av vinnare tas emot, med undantag av tillkännagivande av vinnare.

17. Genom att delta med foton i tävlingen försäkrar deltagaren att: (1) fotona till fullo följer tävlingsreglerna och uppfyller villkoren; (2) fotona är original som tagits av deltagaren med en kamera från Sony α-serien (3) deltagaren äger alla rättigheter (bland annat upphovsrätt) till fotona och att (4) fotona inte gör intrång på tredje parts rättigheter (bland annat publiceringsrätten och rätten till integritet och motsvarande personliga rättigheter) och att personer som förekommer på fotona har gett sitt tillstånd till att bilderna används. Deltagaren bekräftar att det är förbjudet att dela bilder från tredje part (bland annat t.ex. andra webbplatser eller bloggar) och att användning av sådana foton utan tillstånd kan utgöra ett brott mot upphovsrätten.

18. Bidrag kan komma att uteslutas och priser upphävas om Sony rimligen kan fastställa att någon har brutit mot anmälningskraven, dessa villkor eller den allmänna ordningen.

19. Deltagaren tilldelar Sony en oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att kopiera, modifiera, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på andra sätt använda inskickade foton i onlinemedier i Europa, från det att deltagaren anmält sig till tävlingen fram till 15 december 2021 (bland annat rätten att utfärda underlicenser till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren bekräftar och godkänner i synnerhet att inskickade foton kan komma att publiceras på Sony-koncernens webbplatser och konton i sociala medier och att Sony kan redigera eller förändra bilderna (t.ex. beskära eller göra tillägg av bilder, musik eller ljudeffekter). Deltagaren försäkrar att han/hon har rättigheterna som krävs för att tilldela Sony licensen som beskrivs i denna klausul. Deltagaren samtycker till att avstå från alla ideella rättigheter vad gäller användning av inskickade bilder.

20. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av inskickade foton och deltagare har ensamt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part gällande foton som de har skickat in. Deltagare samtycker till att friskriva Sony, dess dotterbolag, chefer, medarbetare och ombud från ansvar vid eventuella krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter som uppstår i samband med deras deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av inskickade foton och deltagares mottagande eller användning av priserna.

21. Sony gör inga utfästelser och garanterar ingenting, varken uttryckligen eller underförstått, vad gäller tävlingen och priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar deltagare från att delta i tävlingen eller ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony strävar inte efter att undantas från ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av egen försumlighet.

22. Deltagares personliga information behandlas i enlighet med Sonys integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html och kommer endast att användas för administration och marknadsföring av tävlingen, såsom tävlingsinformation, hantering av bidrag, utskick av priser, visning av vinnande bidrag, marknadsföring och PR-aktiviteter för Sony, samt i anslutning till dessa aktiviteter. Genom att delta i tävlingen godkänner du att information som namn, ålder, land och kameratyp kan komma att publiceras tillsammans med ditt inskickade foto.

23. All personlig information som deltagare tillhandahåller kommer att förstöras eller raderas när tävlingen är avgjord, förutom för prisvinnare och deltagare vars foton kommer att användas.

24. Även om Sony skulle misslyckas med att verkställa någon av dessa regler eller villkor så ska bestämmelsen inte undantas.

25. Såvida inte lokal lagstiftning i deltagarens land föreskriver något annat lyder tävlingen, bland annat anmälningskraven och dessa villkor, under engelsk lag och alla tvister omfattas av behörigheten hos domstolarna i England och Wales.