ILCE-7 support

Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.02 för ILCE-7 (Windows)

Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.02 för ILCE-7 (Windows)
ILCE-7

α ILC serien

Förbättrar bildkvaliteten, förkortar starttiden, ger stöd för SEL70200G och för ytterligare "PlayMemories Camera Apps" och funktioner

Berörda produkter

Den här informationen avser följande modeller:
 • ILCE-7

Om denna nedladdning

 • Namn: Uppdatering av inbyggd programvara, ver. 1.02 för ILCE-7 (Windows)
 • Utgivningsdatum: 19/03/2014
 • Fördelar och förbättringar:
  • Ger stöd för SEL70200G:
   - Ger stöd för "Fast Hybrid AF". Stödjer även kommande Fast Hybrid AF-kompatibelt E-fattningsobjektiv
   - Lägger till funktioner som t.ex. knappen "Focus hold"
  • Förkortar starttiden: Starttiden har förkortats i de fall då kameran har slagits på direkt efter att den har stängts av
  • Förbättrar bildkvaliteten
  • Ger stöd för ytterligare "Play Memories kamera appar" och ytterligare funktioner för tidigare appar:
   - Ger stöd för apparna "Liveview Grading" och "Smooth Reflection"
   - Ger stöd för funktionen mjuk automatisk exponering i "Time-lapse"-appen ver. 2.00 och senare

Kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion

Följ instruktionerna nedan för att kontrollera kamerans inbyggda programvaruversion.
Om den inbyggda programvaruversionen är Ver.1.02 eller senare behövs ingen uppdatering.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Systemkrav

Operativsystem


Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med de vanligaste Microsoft Windows-versionerna:
 • Windows® Vista* SP2
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® 8
 • Windows® 8.1
  Anmärkningar:
  * Starter-versionen stöds inte.

Datorns maskinvara


Den senaste uppdateringen av den inbyggda programvaran är kompatibel med följande maskinvara:
 • Hårddiskutrymme: 200 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Obs: Stäng alla andra program innan den inbyggda programvaran uppdateras.
 • Strömkälla för kameran
  • Fulladdat uppladdningsbart batteri NP-FW50
   eller
   nätadapter AC-PW20 (säljs separat)
   Obs: Uppdateringen kan endast genomföras när batterinivån är minst (tre markeringar) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • USB-kabeln som medföljer kameran
  Obs: Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Nedladdningsinstruktioner

 • Under uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du antingen använda använda batteriet NP-FW50, som ska vara fulladdat, eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
 • Avlägsna inte batteriet eller nätadaptern under uppdateringen, annars kan kameran sluta fungera på grund av den plötsliga strömlösheten.
 • Ta ut minneskortet ur enheten innan du börjar.
 • När ett A-monteringsobjektiv används med LA-EA2/LA-EA4-adaptern (säljs separat) och ställs in för att använda funktionen [AF Micro Adj. [AF mikrojustering]], återställs det registrerade värdet.
 • Det tar ungefär 15 minuter att uppdatera den inbyggda programvaran och därför bör du förhindra att datorn går in i viloläge. Om datorn går in i viloläge och uppdateringen avbryts gör du om hela processen från början.

Ladda ned uppdateringen för inbyggd programvara

 1. Se till att du är inloggad som en användare med administratörsbehörighet.
 2. När du har läst friskrivningsklausulen klickar du på knappen [Download] [Ladda ned] nedan.
 3. Hämtningen av filen [Update_ILCE7V102.exe] (181 MB (190.218.328 byte)) startar.
 4. Spara filen på datorn.

 5. Meddelande till Windows 8 / 8.1-användare:

  Med ursprungsinställningarna i Internet Explorer sparas uppdateringsfilen i mappen [Hämtade filer]. Klicka på panelen [Skrivbord] på startskärmen och gå till den nedladdade filen i mappen [Hämtade filer] med Utforskaren.

Installera programvaran

 1. Stäng alla öppna program.
 2. Dubbelklicka på filen [Update_ILCE7V102.exe] som du laddade ned fr att öppna uppdateringen för inbyggd programvara. Fönstret Firmware Updater visas.


  Klicka för att förstora


 3. I enlighet med instruktionerna i fönstret Firmware Updater väljer du Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> USB Connection [USB-anslutning] på kameran och kontrollerar att anslutningsmetoden är inställd på Mass Storage [Massminne].
  Om en annan metod än Mass Storage [Massminne] är inställd väljer du Mass Storage [Massminne]. 4. Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. LCD-skärmen på kameran stängs av. Fortsätt till nästa steg.
  Obs! Om LCD-skärmen på kameran inte stängs av, kan du försöka med något av följande alternativ:
  • Koppla från kamerans USB-kabel och sätt sedan tillbaka den igen.
  • Om det finns en annan ledig USB-port på datorn, koppla USB-kabeln till den porten.
 5. Kontrollera att ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i aktivitetsfältet längst ner till höger på datorskärmen. - Om den inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 6. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater. Följande fönster visas på skärmen:


  Klicka för att förstora


  På samma gång visas meddelandet "Follow computer instructions" [Följ instruktionerna på datorn] på kamerans LCD-skärm. - Från och med nu får inte kameran stängas av förrän uppdateringen av den inbyggda programvaran är slutförd.
 7. Klicka på Nästa. Den aktuella versionen och versionen efter uppdateringen visas längst ner till vänster på skärmen.


  Klicka för att förstora


  Om den inbyggda programvaruversionen är 1.02 eller senare behövs ingen uppdatering. I så fall stoppar du USB-anslutningen och klickar på Finish [Avsluta], stänger av kameran, tar bort batteriet och/eller nätadaptern, sätter dit batteriet eller ansluter nätadaptern igen och sätter igång kameran.
 8. Klicka på Next (Nästa)
 9. När följande fönster visas stoppar du USB-anslutningen genom att klicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara"( ) längst ner till höger på datorskärmen. Låt USB-kabeln vara ansluten mellan kameran och datorn.


  Klicka för att förstora


  Obs! Om ikonen "Säker borttagning av maskinvara" inte visas i aktivitetsfältet fortsätter du till nästa steg.
 10. Klicka på Next (Nästa)
 11. När meddelandet Reset camera [Återställ kamera] visas på kamerans LCD-skärm trycker du mitt på kamerans kontrollratt för att återställa den. - LCD-skärmen stängs av. 12. Klicka på Next [Nästa] i fönstret Firmware Updater.
 13. Efter återställningen kontrolleras att kameran är återansluten och följande fönster visas:


  Klicka för att förstora


 14. Klicka på Run [Kör] för att starta uppdateringen. Förloppsindikatorn visas under uppdateringen (som tar ca 15 minuter). - Stäng inte av kameran eller dra ur USB-sladden under uppdateringen.
 15. När uppdateringen är slutförd visas följande meddelande. Klicka på Finish [Avsluta] och dra ur USB-sladden.
  Note: after clicking [Finish], be sure to wait for the camera to turn on again although there may be cases that it takes a few minutes.


  Klicka för att förstora


 16. Stäng av kameran, ta ur batteriet och/eller dra ur nätadaptern, sätt i batteriet eller nätadaptern igen och sätt på kameran.

Kontrollera att kamerans inbyggda programvaruversion är Ver 1.02.

 1. Välj Menu [Meny] --> Setup [Inställningar] --> Version på kameran.
 2. Versionen på den inbyggda programvaran visas enligt nedan.

Jag har läst igenom friskrivningsklausulen och godkänner villkoren 

Hjälp oss att förbättra supporten

Vi försöker ständigt att göra våra supporttjänster bättre. Tala om vad du tycker och hur relevant informationen på den här sidan var för dig med reglaget nedan:

inte värdefullvärdefull
Vi vill veta
Vill du lägga till några kommentarer?

Tänk på att detta inte är ett kontaktformulär. Vi kommer inte att kunna svara även om du lämnar ditt telefonnummer eller din e-postadress. Om du behöver få kontakt med Sony ska du använda kontaktavsnittet.

Skicka in dina synpunkter

Tecken kvar: 140

Tack för ditt värdefulla svar

Detta innehåll granskas regelbundet för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

Produktsupport
Hittar du inte det du söker?
Produktsupport

Läs frågorna och svaren från andra Sony-ägare i onlineforumet eller kontakta oss direkt

Få support från forumetFå kontakt med support